Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en volken. Cornelis Claeszoon gaf in de volgende jaren ook al die landbeschrijvingen van vreemden oorsprong, die reeds door Paludanus en Linschoten voor hunne compilatie achter het Itinerario gebruikt war-en, in volledige Nederlandsche vertaling in het ücht.

En na de Hollandsche ontdekkingsreizen, die intusschen begonnen waren, gaf hij ook telkens de reisbeschrijvingen uit, weer met fraaie gravures, in een bijzonder daartoe verkozen breed formaat. Ook enkele reizen van Engelsche zeevaarders gaf hij in Hollandsche bewerking. De beroemdste .en meest gelezen beschrijvingen zijn echter die van de reizen van Barents en Rijp naar het noorden door Gerrit de Veer, den zoon van den hiervóór genoemden geschiedschrijver Ellert de Veer, en die van de reis van Houtman naar Indië door Willem Lodewijcksz. Herdrukken en vertalingen van deze boeken volgden geregeld, zoolang Cornelis Claesz leefde en werkte; hij stierf in 1609.

Andere uitgevers volgden zijn voorbeeld. De eerste reis door de Straat van Magellaan werd in 1600 door Zacharias Heyns uitgegeven, die van Spilbergen verscheen te Rotterdam; beide uitgaven sluiten zich in formaat en verluchting aan bij die van Cornelis Claesz. Afwijkend inyorm is Linschotens journaal van de eerste twee reizen naar het noorden, een uitgaaf, waarmee hij zeer duidelijk bedoelde den nadruk te leggen op de tegenstelling tusschen zijn inzicht en dat van Plancius en Barents.

De nieuwe reizen maakten ook weer nieuwe kaarten noodig; geheel in den geest van de kaarten van Plancius verschenen nu nieuw bewerkte kaarten van de Noordpoolzee door Willem Barents, van den Indischen Archipel door Willem Lodewijcks van de kust van Guinee door Pieter de Marees, enz. Zacharias Heyns gaf ook bij de reis door de Straat van Magellaan een goed bewerkt kaartboek van dat lastige vaarwater, door den stuurman Jan Outghersz.

Hiermee is nog volstrekt niet ten volle geschetst wat Cornelis Claesz op geografisch gebied gedaan heeft. We kennen nog eene reeks kaarten van Nederlandsche gewesten, en we hebben een wereldatlas je in klein formaat, het Caertthresoir, in 1598 van de pers gekomen, vaak herdrukt, ook met vernieuwden tekst, waartoe knappe geografen als Petrus

91

Sluiten