Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phische werken, atlassen en reizen, maar volgde meer zijn vader, door ook vooral bijbels in het licht te geven. Daar de nieuwe officieele bijbelvertaling nog steeds op ach. het wachten, wist hij voor de bewerking van een verbeterde bijbeluitgaaf eerst den professor Sixtinus Amama, later zijn broeder, den predikant Jacobus Laurentius te winnen.

De Statenbijbel werd, eindelijk gereed gekomen (1637), met te Amsterdam, maar te Leiden gedrukt; de drukker Paulus Aertsz van Ravestein kreeg de stellige opdracht, zich daar te Vestigen. Maar daarna verschenen ook te Amsterdam tal van uitgaven. Een bijzondere bekendheid heeft de Elzevierbijbel van 1663, in iets grooter formaat dan de gewone foliobijbels. • . JJ.

Bij de bijbeluitgaven shiiten ach als 't ware aan: de commentaren, de concordanties en de prentbijbels. Ook met deze uitgaven was Amsterdam vooraan. Groote plaatwerken zijn de Tafereelen des Ouden en Nieuwen Testaments, bij Reinier en Josua Ottens verschenen; en 't Groot Waerelds Tafereel, met platen van Romeyn de Hooghe. Van de beroemde bijbelprenten van Jan Luyken heeft de Universiteitsbibhotheek een fraai exemplaar, ingevoegd in een Elsevier-bijbel van 1663.

Naast den Bijbel bleef ook het werk van Flavius Josephus blijkens de vele uitgaven zeer geliefd; ook dit werk is rijk geïllustreerd met prenten van Jan Luyken.

Voor onze eigene letterkunde is Amsterdam al van het berin der 17e eeuw af het groote middelpunt. Daar leefden vèkvan onze groote schrijvers en dichters; daar verschenen ook de meeste uitgaven van hun werken. Dit m bijzonderheden aan te toonen, Kgt niet in ons plan. Voor de oude auteurs, als Brederoo, Coster, Rodenburgh, Camphuysen, Hooft, ziet men dit sprekend in de lijst achter den Catalogus van- oudere werken op het gebied der Nederlandsche letteren (1921); voor Vondel geeft Ungers bibliografie volledige inlichting.

Amsterdamsche boekbanden.

Voor de kunst van het boekbinden is het heel mceiehjK aan te wijzen, wat Amsterdam heeft voortgebracht We wezen voor een vroeger tijdvak op een band, die blijkbaar in het klooster der Paulusbroeders is vervaardigd in het begin

94

Sluiten