Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in de nijverheid begon meer leven te komen. Wij hebben vroeger gezien, dat de fabriek van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel door van der Maaide was overgenomen; ook deze slaagde er evenwel niet in voldoende mate werk te vinden. In 1891 ging het etablissement echter over aan De Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmaterieel, in de wandeling Werkspoor. Deze zette echter den scheepsbouw niet voort, wat voor de werklieden op de „eilanden" een groot verhes aan werkgelegenheid meebracht. Van groot belang was het daarom, toen, vooral door het initiatief van den heer J. T. Cremer, die door een aantal werklieden daartoe was aangezocht, en met medewerking van de voornaamste stoomvaartmaatschappijen de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij tot stand kwam, ter plaatse gevestigd, waar eerst de werven der Oost Indische Compagnie, later die van Van Vlissingen gevestigd zijn geweest. In de volgende jaren kwam de maatschappij snel tot beteekenis, ondanks de belemmeringen, waarvoor haar de geringe afmetingen der Oosterdoksluis plaatsten, die soms belangrijke orders voor baar verloren deden gaan. Het kwam zelfs voor, dat bij het te water laten van schepen het stadswater opgezet en de brugpijlers uitgehakt moesten worden om het schip in het IJ te brengen, zoodat zij ten slotte er toe moest besluiten baar bedrijf gedeeltelijk naar het open IJ over te brengen. Belangrijkeorders kreeg zij van den aanvang af van de in 1888, door de Nederland en den Rotterdamschen Lloyd, opgerichte Koninklijke Paketvaart Maatschappij, waarop wij nader terugkomen. .Ook in andere opzichten begon de Amsterdamsche industrie in dit tijdperk tot ontwikkeling te komen. Naast de van ouds bestaande suikerraffinaderijen, waaronder de Granaatappel van Spakler en Tetterode zich door haar geheel gemoderniseerd bedrijf onderscheidde, ontstond in 1882 de Westersuikerraffinaderij; naast de oude kleine brouwerijen, waarvan er enkele b.v. de Hooyberg en de Gekroonde Valk tot op den huidigen dag, geheel gemoderniseerd trouwens, voortbestaan, verrees o.a. de Amstelbierbrouwerij; naast de oude diamantslijperijen ontstonden groote modern ingerichte fabrieken, geheel naar de eischen der hygiëne ingericht. Naast de Meel- en Broodfabriek van Sarphati ontstonden tal van andere groote bedrijven en zoo ging het op schier elk ge-

17?

Sluiten