Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche zijde, in tegenstelling van de Weesperzijde aan den overkant. In 1880 werd het Sarphatipark geopend, waar het monument prijkt voor den stichter van een groot deel van het nieuwe Amsterdam. De Pijp heeft zich nog voortgezet over de Ceintuurbaan. Oorspronkelijk was het plan geheel Amsterdam op eenigen afstand van de Singelgracht met een breeden verkeersweg te omsluiten. Maar van dezen gordel is niet veel terecht gekomen en alleen de naam Ceintuurbaan, die in 1881 aan deze breede straat werd gegeven, herinnert nog aan wat misschien een goed plan en in ieder geval een grootsche gedachte was.

De buurt achter de Weesperzijde wordt verbroken door het station Weesperpoort en het spoorwegemplacement. Ook daardoor wordt de Oosterparkbuurt in haar ontwikkeling belemmerd. De eerste buurt is sedert 1875 aangelegd. Het Oosterpark dagteekent van 1887; sedert begon dit kwartier zich te ontwikkelen, waar vooral geleerden werden vernoemd. Eerst in de twintigste eeuw kwam door de Andreas Bonnstraat de verbinding met de Weesperpoort tot stand. De Oosterparkbuurt zet zich over het spoor voort als de Indische buurt, die daar sedert 1900 zich heeft gevormd. Ten zuidoosten van de Oosterparkbuurt, evenzoo over het spoor, is sedert 1904 een wijk ontstaan, die onder den indruk van den pas geëindigden Zuid-Afrikaanschen oorlog een Trans vaalbuurt is geworden. Deze buurt, die weer naar den Amstel toe is gegroeid, wordt naar het oosten begrensd door het oude Watergraafsmeer, dat sedert 1921 door Amsterdam is geannexeerd

Dat alles vormt een geweldige uitbreiding van het oude Amsterdam. Maar misschien nog merkwaardiger is het feit, dat de stad zich in de negentiende en vooral in de twintigste eeuw ook heeft uitgebreid aan de overzijde van het IJ. Het is wel opmerkelijk, dat Amsterdam zich eerst in de laatste periode van zijn ontwikkeling is gelegen laten liggen aan de andere zijde van het groote water. Natuurlijk is de niet gemakkelijke verbinding daarvan de oorzaak. Dit probleem bestaat nog; nog steeds is geen betere en snellere verbinding met den overkant tot stand gekomen dan door ponten kon worden verkregen. Het vraagstuk van de overbrugging van het IJ is voor de toekomst van Amsterdam van de grootste beteekenis, nu zich daar aan den overkant een stad van onge-

36

Sluiten