Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe de zusters van S. Agnes zich aanvankelijk ook bleven rekenen.

Godsdsdienstig leven.

Het klooster van Sint Agnes levert het bewijs, welk belangrijk aandeel in het geestelijk leven dier dagen in Holland door de Amsterdamsche nonnen werd genomen, omdat de namen van de meeste groote leiders uit den Windesheimschen kring der Broeders van het Gemeene Leven met dit klooster in relatie hebben gestaan. Heer Gijsbert Dou, de biechtvader van Geert Groote, blijkt een bijzondere voorliefde voor dit convent gehad te hebben, want hij bleef er de „confessoir" tot 1416, vier jaar vóór zijn dood, terwijl hij van andere kloosters — hij was „die eerste Generael confessoir van alle die conventen, die doen ter tijt begonnen", — reeds vroeger ontslag had genomen. Naast Gijsbert Dou wordt in de „memories" genoemd Huych die Goutsmit, ongetwijfeld Hugo Goutsmit (+ 1421), de stichter der Haarlemsche Regulieren en vriend van Dou. Verder Gerit van Sutpheen, niemand minder dan Gerard Zerbolt van Zutphen, de bekende Broeder des Gemeenen Levens. Deze drie namen leveren reeds het bewijs, dat de broeders van Windesheim een groot aandeel hebben gehad in, en veel invloed hebben uitgeoefend op de stichting van het Agnieten klooster.

Invloed van Windesheim.

Hierdoor worden wij verplaatst te midden der „moderne devotie" en zien wij, dat de Amsterdamsche geestelijke beweging van het einde der 14e eeuw rechtstreeks onder den invloed staat van den Deventer-Windesheimschen kring. Ook het S. Margaretha-klooster te Amsterdam had in 1473 nog een biechtvader uit-Heer Florenshuis.. Het beroemde Chronicon Windeshemense vermeldt nog tal van namen voorkomende in het Memorieboek van het S. Agnietenklooster. Zoo vinden wij daarin Heer Jan van de Gront genoemd, die niemand anders is als de Amsterdamsche priester Joannes van den Gronde, volgeling van Geert Groote en vriend van Gijsbert Dou, later eerste rector van het MeesterGeertshuis te Deventer, wiens leven beschreven wordt in de Dialogi Novitiorum van Thomas a Kempis. Zonder hier te

56

Sluiten