Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met pogingen om tot eene algemeene werkstaking te geraken, in April. In hetzelfde jaar had ook de opening van de nieuwe beurs van Berlage plaats. Mr. Van Leeuwen trad af den I5den Januari 1910 en werd den iöden Maart vervangen door Jhr. Mr. dr. A. Röell. In Mei van hetzelfde jaar trok de hoofdstad haar feestkleed aan ter ontvangst van het eerste bezoek van het koninklijk echtpaar met de jonge prinses Juliana. Kort voor dit bezoek had een langdurige staking in de bouwvakken een einde genomen. Onder den invloed der anarchistische vakbeweging volgden in de eerste jaren talrijke stakingen, die menigmaal de stad in onrust brachten, totdat op 2 Augustus 1914 de wereldoorlog uitbrak, die aan de maatschappij den geweldigen schok heeft gegeven, die thans nog nawerkt.

Aan dit beknopt meer algemeen historisch overzicht, mogen zich nog enkele korte aanteekeningen aansluiten betreffende de ontwikkeling van het stadsleven op verschillend gebied, voorzoover daarover niet in andere schetsen in dezen catalogus is gehandeld.

Op de opening der Hollandsche spoor naar Haarlem in 1839 (in 1843 tot Den Haag, en in 1845 tot Rotterdam verlengd), volgde in 1843 die van den Rijnspoorweg naar Utrecht, twee jaren later tot Arnhem doorgetrokken. In 1869 besloot de Raad tot de oprichting van een Centraal personen-station in het IJ, en van een Centraal goederen-station in de Rietlanden. 15 October 1889 werd het eerstgenoemde geopend. Sinds 1875 onderhield de Oosterspoorweg de verbinding met Amersfoort. Terwijl het Weesperstation van den voormaligen Rijnspoorweg bieef bestaan, kwamen er later een Muiderpoort- en een Willemsparkstation bij.

Voor het verkeer in de stad zorgde sinds 1839 de omnibusdienst van Jonker en Co met een tiental lijnen; weldra scherp beconcurreerd door den „Batavier", die wagens liet rijden, waar men ook bovenop plaats kon nemen. Beide ondernemingen bezweken weldra. Langeveld en Koens onderhielden vervolgens een tweetal lijnen naar de beide stations, totdat in 1872 de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij in het leven trad. In 1875 exploiteerde deze voor het eerst een paardentram, van het Leidscheplein naar de Plantage. Op 1 Januari 1900 ging haar bedrijf aan de gemeente over en nog

159

Sluiten