Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 98. Heropening geweigerd:

a. van de beraadslaging over reeds aangenomen artikelen of onderdeelen.

De Minister van Oorlog ziet (11 Juli 1851) af van zijn verzoek om hem gelegenheid te geven tot het aanbrengen van wijzigingen in reeds aangenomen wetsartikelen. Hand. 1850—51, blz. 1110—1.

Voorstellen tot heropening der beraadslaging over een reeds aangenomen artikel verworpen: Hand. 1878—79, blz. 437 (om over een z.h.s. aangenomen artikel nog hoofdelijk te kunnen stemmen); Hand. 1888—89, blz. 1067—8; Hand. 1900—1, blz. 1497—8; Hand. 1901—2; blz. 1521; Hand. 1921—22, blz. 1430.

b. van de beraadslaging over een artikel tusschen de stemmingen over een amendement en het artikel zelf: Hand. 1877—78, blz. 1186—7.

c. van de beraadslaging vóór de stemming over een amendement: Hand. 1908—9, blz. 239; Hand. 1924— 25, blz. 1957 (intrekkng tevens van het amendement).

d. van de besprekingen over de sociale verzekeringen: Hand. 1909—10, blz. 1565—8 (Naar aanleiding daarvan obstructie gevoerd).

Heropening toegestaan:

a. van de algemeene beraadslaging over een wetsontwerp: Hand. 1890—91, blz. 813.

b. van de beraadslaging over aangenomen artikelen en onderdeelen.

Heropening der beraadslaging over art. 68 van het wetsontwerp, houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering (tot het aanbrengen eener verandering van zeer eenvoudigen aard). Hand. 1885—86, blz. 192—3.

30 Maart 1886. Heropening der beraadslaging, op verzoek der Regeering, over een artikel der Conversiewet, waarop een amendement was aangenomen, welks redactie, volgens de Regeering, de uitvoering van het wetsontwerp onmogelijk zou maken. Hand. 1885—86, blz. 1353—6.

7 Maart 1887 besloten-de beraadslaging over de afgehandelde § 5 van hoofdstuk II der Grondwet te heropenen om de Regeering gelegenheid te geven daarin nog wijziging aan te brengen. Hand. 1886—87, blz. 1047.

2 December 1887 besloten tot heropening der beraadslaging over art. 12 van het wetsontwerp Onderstand aan mindere geëmploieerden

344

Sluiten