Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Art. 41.

deelen (art. 17 ontwerp, art. 19 wet van 1876) aansprakelijk zouden zijn. Hoewel dus eigenlijk niet noodzakelijk, komt het toch praktisch voor om met zoovele woorden in de wet vast te leggen, dat ten aanzien van de aansprakelijkheid der leden geldt hetgeen in de statuten zelf is bepaald. Daartoe strekt de alsnog voorgestelde toevoeging aan art. 41, lid 2." Af. v. A.

D e r d e lid.

7. „Naast eene overgangsbepaling als vervat in het vierde lid, achten ondergeteekenden het voorschrift van het derde lid noodig. De strafrechtelijke sanctie wordt gevonden in art. 25 der Handelsregisterwet." Af. v. T.

Sluiten