Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1910.

1913.

TUINBOUW.

209.712 pen.

109.620 ., 10.779 „ 15.488 „ 4.709 .,

- H.A.

76.661 .. 31.396 .. 35.138 „ 2.27 45.265 .. 16.335 ..

466 „ 21.013 .. 2.324 ..

522 ., 4.605 ..

10.135.446 gld. 8.780.872 „

84 veil.

- K.G.

- gld.

G.

35.189.000 19.286.000 37.269.000 31.826.000

31.795.000 811.000 10.517.000 17.294.000 24.807.000 3.850.000 166.000 14.306.000 351.000

102

963.715 RA.

81.460 31.680

49.980 18.083 705 22.505 2.615 525 5.347

18.966.446 gld. 15.313.956 ii 115 veil. 370.213.000 K.G. - gld.

231.016 26.391 18.617 50.795 45.767 ± 8.000 ± 8.000

± 24.000 12.513 42.289 1.223 14.724 24.997 44.395

6.709 383 22.156 3.722

000 K.G. 000 ., 000 . 000 ,. 000 .. 000 (?),. 000(7)..

.000(7) „

000 ..

000 .,

000 „

000 ,.

000 .,

,000 ..

.000 „

000 » 000 „

.000 „

Alle Landgebruikers boven 1 H.A.

Landgebruikers 0.05—1 HA.

Landgebruikers 1—5 HA.

Tuinbouwers boven 1 H.A. Alle Tuinbouwers boven 0.05 H.A. Tuinbouwers 0.05—1 HA.

Alle Bouwland en Tuingrond Tuingrond (Alle —) Tuingrond v. Particulieren Tuingrond v. Tuinbouwers Gemidd. grootte per tuinbouwer Alle tuingrond v. handelsdoeleinden

Warmoezerij (zie ook blz. 96). Tuinbouwzaden Handels-ooftteelt Boomkweekerij BloemkweekeriJ Bloembollen enz.

Totaal geveild In Noord- en Zuid-Holland Totaal aantal veilingen Uitvoergewicht tuinb. producten Uitvoerwaarde warmoezerijprod.

Uitvoergewicht warm. prod. (versch) Sluitkool . Bloemkool Uien—sjalotten Komkommers, Augurken Tomaten Sla Peen Geconserveerd Boom- en Bloemkw. gewassen

Levende Bloemen Boomen, Heesters, Rozen enz. Bloembollen enz. Fruit (versch) aardbeien druiven appels kersen

geconserveerd fruit (als moes enz.)

1915/17 gemiddeld per Jaar. 1921. 1923.

— 221.649 pers. —

— 140.143 „ _

— 112.607 „ 1 - 13.567 „ -

— 18.800 „ _

— 5.233 „ —

958.931 HA. 997.405 H.A. - H.A.

85.970 ., 94.656 „ 98.258

32.265 „ 35.124 .. 35.734 „

— „ 44.968 „ — *

— .. 2.39 „ — „ 53.715 HA. 59.532 .. 62.524 HA. 20.034 » 23.458 „ 24.445 „

664 ,. 831 „ 1.428 „

24.417 .. 26.754 „ 27.588 „

2.707 „ 2.953 „ 2.905 „

558 „ 595 1.054 „

5.319 „ 4.941 „ 5.104 „

67.081.336 gld. 74.530.348 gld. 54.287.037 gld.

— — 40.311.495 „

— m 177 veil. ± 437.966.000 K.G. 344.455.000 K.G. —

— — gld. 27.979.000 gld.

± 307.475.000 K.G. 223.826.000 K.G. 230.012.000 K.G.

± 80.000.000 .. 63.299.000 ,. 79.884.000 „

± 13.000.000 „ 15.066.000 „ 10.634.000 „

± 63.000.000 „ 56.680.000 „ 67.690.000 „

± 51.000.000 „ 28.710.000 „ 10.977.000 „

± 14.000.000 „ 22.595.000 „ 19.499.000 „

± 8.300.000 „ 9.951.000 „ 9.333.000 „

± 21.000.000 „ 17.649.000 „ 22.047.000 ,.

± 45.000.000 „ 16.968.000 „ 20.561.000 „

± 34.697.000 „ 36.146.000 ., 40.611.000 ,.

± 660.000 ,. 342.000 „ 458.000 „

± 10.897.000 „ 6.370.000 ,. 14.462.000 ,.

± 16.724.000 „ 22.813.000 „ 24.951.000 .,

± 41.794.000 „ 33.758.000 ,. 26.601.000 „

± 6.212.000 „ 4.595.000 ,. 492.000 „

+ 15.345.000 „ 1.582.000 „ 1.097.000 „

| ± 40.947.000 „ 20.034.000 „ 16.402.000 „

± 3.244.000 .. 257.000 „ 1.052.000 „

F f. ± 9.000.000(7) „ 12.652.000 „ 7.971.000 „

103

Sluiten