Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

hij kan het nooit op de dochter des huizes voorzien hebben, voor den verleidelijken dominee moet men op zijn hoede zijn. Dit is ook de groote tactische waarde van het celibaat dat het de innige band tusschen Kerken Adel mogelijk heeft gemaakt. Waar het huwelijk is uitgesloten of wel zoolang er niet aan gedacht wordt, kan de Kastedrift schijnbaar wijken voor waardeering, vriendschap of sympathie. Julie's aristocratische Papa ziet het gedweep met Saint Preux vrij goedaardiglijk aan, maar wordt half waanzinnig van woede, als hij verneemt, dat de schoolmeester „de oogen naar zijn dochter heeft durven opslaan."

Toen echter het Absolutisme den edelmantothovelinghad gemaakt, en daarmee veel van zijn oude distinctieven onbruikbaar, werden „beschaving" en „ontwikkeling" zijn nieuwe distinctieven. Gelijktijdig bracht de „tweede Renaissance", de achttiende eeuw, het classicisme met wat er mee samenhangt, in de mode, en het groote distinctief, de brillantste demonstratie van het Bezit, werd de „Reis naar Italië," werd gaandeweg het reizen in het algemeen. Geen achttiende-eeuwsch humorist of hij heeft met den „monkeroni" (samenvatting van „monkey"en „maccaroni") den draak gestoken, Sheridan in de eerste plaats, maar geen achttiende-eeuwsch genie of talent van burgerafkomst dan ook, dat niet onder de onverdragelijke verwaandheid en pedanterie der monkeroni's heeft gezucht. Zoo werd de „Man van Smaak" gevormd, dien we maar al te goed kennen uit onze vaderlandsche literatuur, in het bezit waarvan we ons trouwens nog steeds mogen verheugen en van wien Samuel Buder, in zijn reeds genoemd boek „The Way of all Flesh" misschien de laatste en geenszins de slechtste karrikatuur heeft gegeven in de persoon van den heer George Pontifex, die in zijn jeugd over Zwitserland naar Italië reisde, precies waar het pas gaf „Gods majesteit in de natuur onderging", altijd voor de rechte kunstwerken „stond uren lang in aanbidding verzonken", „de" reproducties en copieën mee naar huis bracht en voor de rest een domme, geborneerde, brutale en nuchtere duitenpletter was. Reizen in het algemeen verloor allenas zijn beteekenis

Sluiten