Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

„Onderbreken" heet onzinnig. Maar hoe vol van zin is het, een gesprek te voeren onder een glas wijn. „Verkapt" is streng verboden, „omdat het ook Duitsch is", „vermomd" heet bovendien logischer, een mom verbergt toch beter dan een kap. Maar de zin van verkapt is juist — daargelaten dat deze „logica" niet de geringste rol speelt in het taalgebruik — een onvolkomen verberging, een ontoereikende vermomming. „Verkapt" nationalisme herkent men bijvoorbeeld gauw genoeg. Deze weinige voorbeelden, alle ontleend aan den laatsten tijd in het publiek geslaakte puristische klachten en verzuchtingen, mogen volstaan. Zij toonen genoegzaam het redeloos, opportunistisch karakter van het moderne nationalistische purisme, dat aldus met anthropo-psychologie en anthropo-sociologie één geheel vormt, een complex, waarin de kuddehoogmoed en de kudde-eigendunk, de kuddewaan in het algemeen, inzicht en eerlijkheid hebben omgebracht, zonder nochtans als oudtijds te kunnen uitkomen voor wat ze zijn, aldus in hun vermommingen de noodzaak uitdrukkend der Zelfvermomming des Absoluten.

Sluiten