Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

clausules „Condition guaranteed on attival" en „... but tale quale as regfards condition on attival". Dat de term gezonde aflevering niet geheel juist is, blijkt al uit de bijgevoegde restrictie, n.1. „mits onder gezonde aflevering ook wordt verstaan ..." Het aan de R. T. vastgekoppelde gevolg is hier niet volkomen consequent Gewoonlijk wordt bovendien deze benaming voor een andere afspraak gereserveerd. N.1. om vast te leggen koopers recht tot weigering der partij bij ongezonde aankomst. Lang niet altijd echter hebben de woorden Sound Deliveted of Gesunde Auslieferong. aan de kop van een contract vermeld, deze laatste beteekenis. Dat overigens verwarring zeer goed mogelijk is, wordt door Schil thuis ') geconstateerd.

Enkele contracten hebben nog de Shipment Clause: Should the grain arrivé out of condition, doe alknvance shall be made for the time of the yeat, in which the shipment took place. The fact of the grain so attiving shall not be by itsetf proof of an improper shipment". Ze is te vinden bij R.T.- en T.Q.-contracten beide. Zij duidt enkel aan dat „met den tijd van het jaar" rekening gehouden moet worden bij de constateering der ongezondheid. 0.i. is er niet een overeenkomst van „gezonde aankomst" uit op te maken, zooals Van Houten doet*)

Beide vormen ontmoeten wij in den handel met aflading Argentinië (La Plata contracten), beide gecombineerd met kwaliteitsformules 1—2—4. No. 5 speelt elders bij T.Q. een rol (Australië, Californië), terwijl 3 een heel speciale plaats bekleedt.

Het certificatensysteem ontmoeten wij bij den export uit de Ver. Staten, Canada, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Rangoon. In beginsel past deze formule in het R.T.-kader. Hierbij verplicht verkooper zich ter destinatie kwaliteit en gesteldheid te doen vaststellen en afwijkingen voor zijn reke-

') Blz. 123. *) Blz. 91.

Sluiten