Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

enkel gegeven worden als het verschil tusschen de gekochte en de geleverde waar ten minste 10 % bedraagt.

Wat betreft de bijmenging (andere graansoorten) en verontreiniging, in de meeste contracten zijn percentages bepaald als het de faq-conditie geldt, terwijl bij een koop op monster uiteraard in dat monster de grenzen besloten liggen. Voor het geval de grenzen worden overschreden, geldt de contractueel vastgestelde vergoeding; indienvèrgaand. is arbitersbeslissing noodig.

Schilthuis deelt mede, dat het aan contractanten overlaten van de bepaling van de percentages geleid heeft tot invoering van analyse-clausules bij de* binnenlandschen inkoop door de Russische exporteurs. Voor de kwaliteit van den export moet dat zeer zeker heilzaam gewerkt hebben. In sommige contracten is die analyse verplicht gesteld. Dit werkt vooral goed bij stijgende marktprijzen; dan willen immers vele koopers zonder clausule koopen, en dit brengt, bij vrijheid, gauw een algeheel vervallen der clausule te weeg.

§ 3. De contracten van de Incorpocated Oil Seed Association geven na die der L. C. T. A. niet veel aanleiding tot nieuwe opmerkingen.

Hoofdzaak is hierbij een combinatie van kwaliteitsformules, bepalingen over bijmenging van vreemde bestanddeelen over ondeugdelijke, ongezonde of beschadigde levering, die veel overeenkomst vertoonen met de Rye Terms contracten der L.C.T.A. Dk geldt voor aflading La Plata, Britseh-Incte (behalve het lijnzaadcontract voor Engeland), Egypte, Mantsjoerije (?), China, Zwarte Zee-gebied, West-Afrika en de Coromandelkust. Voor de Ver. Staten en Canada zijn er nagenoeg zuivere Tale Quale contracten (genaamd „cif-tenns"). evenals voor het Oostzee-gebied en het Witte Zee-gebied.

Het La Plata lijnzaadcontract voor export naar Engeland1) heeft de navolgende bepalingen:

) Evenals bij de L.CT.A. zijn hier aparte contracten gemaakt voor parcels en cargo; eveneens voor vervoer naar Engelache of naar Continentale havens.

Sluiten