Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

oplegt, verkrijgen parlementaire sanctie. De parlementen en gemeenteraden, die de leeningen goedkeuren, moeten voorts de belastingwetten voteeren, die eventueel noodig zijn om de rente en aflossing te voldoen. In de practijk echter zijn de volksvertegenwoordigingen niet steeds bereid om belastingen te heffen en zich in de uitgaven te beperken, teneinde rente en aflossing op de door haar opgenomen leeningen te betalen. Met deze feiten voor oogen kan men dus veilig aannemen, dat tegenwoordig de zekerheid van staatsschulden ook op iets anders moet berusten dan alleen op het nationale vermogen en het nationale inkomen.

Waar hangt nu het openbare crediet eigenlijk van af?

R. Ehrenberg meentx) dat het gegrond is op 3 veronderstellingen, n.1. het vertrouwen, dat de debiteur zal kunnen betalen, dat hij zal willen betalen en dat hij zal moeten betalen.

Bij Moser*) lezen wij: „Als Sicherheitsobject für die Staatsschuld kommen in Betracht:

le. das Staatsvermogen in engerem Sinne;

2e. die Steuerkrafte der Staatsangehörigen.

Moser laat dus het volksvermogen als direct „Sicherheitsobject" buiten beschouwing.

K. Th. Eheberg ziet de basis van het openbare crediet aldus *): „Der Kredit des Staates ist das Vertrauen das ein Staat in Hinsicht auf die Erfüllung der von ihm einzugehenden Schuldverbindlichkeiten genieszt. Es hangt, wie der Kredit des Privatmannes, von seiner Zahlungsfahigkeit und dem Willen ab, den eingegangenen Verplichtingen gerecht zu werden. Die Zahlungsfahigkeit beruht ihretseits wieder auf dem Wohlstande des Volkes und auf der Ordnung der Finanzen, besonders des Steuerwesens, das ja in letzter Linie für Verzinsung und Tilgung der Schulden aufkommen musz. Auch der Frage, wie hoch der frühere Schuldenstand sich belSuft, spielt selbstverstandlich bei der KreditgewShrung eine hervorragende Rolle. Der gute Wille oder die Redlichkeit des Staates hangt wieder von der Ehrliebe und Qewissenhaftigkeit der Regierung und der Volksvertretung ab. Einen Zwang zum Zahlen, die bei den Privaten den mangelnden Willen ersetzt, gibt es dem Staate gegenüber nicht, es sei

*) „Das Zeitalter der Fugger" Ma. 18 le boek.

') „Die Capitalanlage in Wertpapieren der Staten, Creditvereine und Actiën Gesellschaften des In- und Auslandes" 1862 blz. 9L *) „Finamswissenschaft'" 1921 blz. S37.

Sluiten