Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

De Materieele Grondslagen bij de Ondernemingen.

De waarde, die men aan effecten eener N. V. toekent is, behalve van de persoonlijke grondslagen van de leiding der onderneming, ook afhankelijk van het bezit der N. V.

Allereerst dient het bezit als tegenwaarde voor de obligaties en verdere schulden. Wat boven de verplichtingen nog aan bezit aanwezig is, vormt de materieele dekking van de aandeelen. Waarde verminderingen worden in de eerste plaats door de aandeelen opgevangen.

Een aandeel is, lezen we bij Molengraaff1), o.m. een Kapitaalsdeel, een ideëel deel van het Kapitaal". Anders uitgedrukt kan men zeggen, dat een aandeel o. a. een evenredig deel van het zuivere vermogen vertegenwoordigt.

In het dagelijksche leven noemt men het vermogen, door een aandeel gerepresenteerd, ook wel de intrinsieke waarde. In deze uitdrukking schuilt echter gevaar omdat er niet altoos hetzelfde mede bedoeld wordt.

Sereno S. Pratt 2) verstaat er het gekapitaliseerde dividend onder.

W. Prion *) „Es soll damit eine Wertberechnung gemeint sein, deren Grundlage in den inneren Verhaltnissen (Vermogen und RentabilitSt) der betreffenden Gesellschaft zu suchen ist".

Volgens SchSr 4) is intrinsieke waarde gelijk aan het nominale kapitaal plus open en stille reserves, gedeeld door het aantal aandeelen.

De „Innere Wert" houdt volgens hem geen rekening met de z.g.n. GeschSftswert. Schar maakt het begrip intrinsieke waarde in den eersten druk van zijn „Handelsbetriebslehre" los van de

*) Handelsrecht bis. SIS.

*) „The Work of WaUstreet".

3) Die Preisbildung an der Wertpapierbörse bis. 106.

*) „Handeltbetriebslehre" le druk.

Sluiten