Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK. De kans.

„Quiconque fait un placement court un risque" *)

Aan iederen koop van effecten is een kans verbonden.

Hoe solide het effect ook moge zijn» de kans is nooit uit te sluiten. Steeds kan de waarde schommelen op grond van de positie van den debiteur of van een wijziging van den rentestand. En zelfs zonder schommelingen in prijs kan de waarde in goud, door valuta depreciatie of appreciatie, stijgen of dalen.

Met de kansen behoort de beurs rekening te houden. Zij doet dat ook, soms zelfs te veel. In de practijk zien we, dat de waarde van de kans vaak overdreven in de noteering tot uiting komt. Blijkt er mogelijkheid te bestaan, dat een onderneming een groote order zal krijgen, dan gaat de speculatie koopen en zet den koers op, anticipeerend de vraag van het publiek, die optreedt in geval de order verkregen is. De koers stijgt dus; is de order nu werkelijk aan de onderneming toegewezen, overeenkomstig de verwachting der speculatie, dan komt het publiek als kooper opdagen. Thans stijgt de koers echter niet verder, omdat de speculanten, waarvan er vele z.g. op winst zitten, tot verkoop overgaan. De waarde anticipatie van de kans op het succes van die onderneming was dus te hoog in de noteering tot uitdrukking gekomen, want de order had ook aan de onderneming voorbij kunnen gaan.

Het excedent aan goede kansen boven de kwade komt tot uitdrukking in een hoogere noteering en een overeenkomstig lager rendement; to het omgekeerde geval to lagere noteering en hooger rendement.

De kwade kansen hebben meer de algemeene belangstelling gevonden dan de goede. In dit verband spreekt men van assurantie- of risicopremie, waaronder dan verstaan wordt, dat gedeelte van het rendement, dat de normaalrente overtreft

*) Tempêtes et beaux temps de Bourse A. Neymark 1914.

Sluiten