Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

winst. Speculeert men altijd door, dan is verlies zeker. De wet van Bernoulli leert dat de waarschijnlijkheid van het optreden van zeker verschijnsel, dat zich al dan niet zal voordoen, dichter zal benaderd worden naarmate het aantal waarnemingen grooter is. *) Zet men bij roulette een inzet op pair dan heeft men 18/s7 kans op winst tegen 19/s7 kans op verlies. Op den duur is verlies dus zeker. Maar een enkele maal is de kans op winst bijna even groot als die op verlies. De conclusie die Regnault trekt is: „'De ne fair enfin qu'une operation, mais de la faire la plus forte possible".s)

We kunnen de volgende regels overnemen van Regnault welke gevolgd moeten worden om de kans op verlies of op winst zoo groot mogelijk te maken.8)

1. Plus le jeu est continué longtemps, ou en d'autres termes plus les sommes a perdre ou a gagner sont grandes;

2. Plus le quotités sur les quelles on opère sont petites;

3. Plus le temps moyen de liquidation est court; Et plus les chances de perte sont nombreuses. Au contraire.

1. Plus les sommes a perdre ou a gagner sont petites;

2. Plus les quotités sur les quelles on opère sont grandes;

3. Plus le temps moyen de liquidation est éloigné; Et moins les chances de perte sont nombreuses.

Voor Amsterdamsche verhoudingen worden deze regels anders. Daar bestaat behalve bij de Nederlandsche 'Handel Maatschappij geen termijn- maar contanten handel. De speculant die geld op prolongatie opgenomen heeft tot het maximum bedrag staat er dus ongunstiger voor, dan de speculant op termijn, die nog een langen tijd heeft tot verkoop voor de liquidatie. Bij koersdaling wordt de speculant met prolongatie geld onmiddellijk uit zijn positie geworpen, hij wordt geëxecuteerd. De speculant in den termijnhandel kan rustig tot de liquidatie het verloop der koersen gadeslaan.

De 3e regel van Regnault kunnen we dus zoo veranderen: met hoe meer geleend geld men speculeert, hoe grooter de kans

*) Naar de formuleering bij Verrijn Stuart o.e. blz. 12. Dit theorema is de grondslag geweest van de zgn. wet der groote getallen, welke leidt tot de erkenning, dat de afwijkingen dalen in de zelfde verhouding als de vierkantwortels uit het aantal waarnemingen.

') Men zij hier echter indachtig aan de wijsheid van den Amsterdamseben hoekman: „een strop is niet erg, als hij maar zoo wijd is, dat je er niet in blijft hangen."

*) o.e. pag. 98.

Sluiten