Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Lijst der gebruikte Handschriften

Inleiding 1—9

Hoofdstuk I. — Drie Javaansche goeroe's .... 10—49

1. Kjai Hasan Maulani van Lengkong 10—18

2. Mas Malangjoeda van Radjawana kidoel . . . 19—38

3. Kjai Noerhakim van Pasir wetan 39—49

hoofdstuk II. — Bezweringsgebeden en mystiek onderricht 50—128

1. De Arabische gebeden van Kjai Hasan Maulani 50—61

2. De djampe's in het bezit van Noerhakim . . 61—76

3. De Malangjoeda-boekjes 77—112-

A. De oj) zichzelf staande exemplaren . . . 77—78

B. Het doorsnêe-type 78—112

De inleidende wasijjat 78—85

Enkele groepen gegevens 87—112

a. De sjahadat 87—95

b. De salat 95—112

4. De primbon van een leerling van Noerhakim . 112—128

a. De zeven graden van het zijnde 114—125

b. De engel Izra'11 en de groene zee Gods . . 125—128

Hoofdstuk III. — Messiaansche verwachtingen . . . 129—193

t. Overzicht der eschatologische litteratuur op Java 129—130

2. De pralambangs van Djajabaja en hun prototype 130—137

3. De leer der wereldpérioden in de Sanskritlitteratuur 138—143

4. De Balineesche paswara's 143-—147

5. De gegevens der oudjavaansche litteratuur van

Bali en Java 147—164

6. Enkele gegevens der primbons inzake de yuga's 164—168

Sluiten