Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

dit bericht weer aan de leerlingen over. „Er zal een öogenblik komen, aangekondigd door een zons- en maansverduistering, welke 7 dagen duurt, het water in de rivieren zal gedurende drie dagen rood zijn, en er zullen ziekten optreden waaraan men binnen een dag sterft. Op dat tijdstip zal Kjai Noerhakim tot vorst worden uitgeroepen onder den naam van Soeltan Iman Maridi, en zijn zetel vestigen op den goenoeng Tidar (Magelang), waar zich zijn volgelingen allen bij hem zullen vervoegen. Alle Europeanen, Inlandsche hoofden en grooten zullen vernietigd zijn. De badals zullen dan optreden als hoofd van hun ressort. Over geheel Java zal één godsdienst zijn. Zij, die geen volgelingen zijn, zullen tot slaven gemaakt worden. De belastingen zullen niet meer bedragen dan één reaal per djoeng, en de grond.zal gelijkelijk worden verdeeld."

Aan djimats ter magische versterking tegen de verwachte verschrikkingen ontbrak het ook hier niet. Sommigen hadden een hoofddoek, met Arabische letters beschreven, anderen droegen stukjes hout, naar het heette uit Mekka afkomstig, bij zich. Een zeer duur, maar dan ook zeer bijzonder amulet, bij Noerhakim voor J 100.— het stuk te koop, dat gedragen werd in een zakje ter hoogte van de borst in het vest vastgenaaid, was de beroemde wêsi koening, een stukje ijzer van 90 bij 45 m.M., ter dikte van 2 m.M., aan de korte zijden wat afgerond. Men kende het de eigenschap tce als verlichtingsmiddel te kunnen dienen gedurende de zeven daigen van zons- en maansverduistering, en den drager onkwetsbaar te maken.

Men denkt bij dit „geel-ijzer" amulet aan den Damar-Woelariroman, *) waar.de Tevensgeest van Menak Djingga in dezelfde vvesi koening vervat is. De beide prinsessen, wier gunst'Damar Wcelan gewonnen heeft, stelen het voor hem van het hoofdeinde van het hed van Menak Djingga, na er zeven malen de sembah voor gemaakt te hebben, opdat hun geen onheil zal treffen. Door het bezit van de gouden doos, waarin de wèsi koening zich bevindt is Damar Wcelan in staat zijn tegenstander te overwinnen. Het heeft hier echter de lengte van een el en den vorm van een kncds. Volgens Kreemer is het een geelachtig stukje ijzer, als een

1) Damar Woelan, proza-red. ed. Winter (Verh. B. G. XXX) bl. 98 en volg.

Sluiten