Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADDENDA EN CORRIGENDA.

Blz. 2 regel 15: occk, lees: oock.

16 noot 2, regel 3; altoosdurennd, lees: altoosdurend.

58 noot 4, lees: Enzyklopaedie des Islam.

75. In de do'a ism daqa' zijn de volgende Koranverzen, of

gedeelten daarvan, opgenomen: 42 :9, 2:27, 5: 86, 67:2,

6: 103.

90 regel 19 v, o.: heilmaatijd, lees: heilmaaltijd. 92 regel 6 v. o.: beginletter, lees: beginconsonant. 95 regel 15: bidden, lees: bieden.

regel 19 bëdoogs, lees: bëdoegs. 100 noot 2, regel 2: Allah, lees: Allaha.

noot 2, regel: 2,3 Mohammad Wasi, lees: Mubammad Wasi'. 103 regel 9 enz.: Allah akbar, lees: Allahu akbar 113 regel 3 v. o. en bl. 125—12S, passim: Izra'il, lees Izra'il.

172. De onderste regel, luidende: djoemënëng ratoe adil sajjid Mohammad Hoesein ibn sajjid, is uitgevallen.

173. In het gebed is de zesde regel, luidende :këlawan roh ilapi djisim angadëg tjahjane Allah, «itgevallen.

Sluiten