Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171

iemand niet in het bezit van een voor hem verplicht gestelden pas en soortgelijke gevallen, het zelfbestuur te Tenom en Panga in plaats treden van de ambtenaren die elders ter zake bevoegd waren.

Betrof de vergunning tot reizen, welke werd verkregen op grond van het voorkomende in Stb. 1896 no. 161 ook zelfbestuurd gebied, dan werd daarbij steeds het voorbehoud opgenomen, dat de houders zich derwaarts niet mochten begeven, dan na overleg met en toestemming van de betrokken autoriteit. x)

l) K. V. 1900—01, blz. 74.

Sluiten