Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriendelijkheid, waarmede zij mij toestemming hebben gegeven tot het gebruik van het Berlijnsche Woordenboek en tot de bestudeering der archaeologische gegevens van het Berlijnsche Museum. Den Heeren Prof. H. Grapow en Dr. R. Anthes, die mij bij mijn onderzoekingen te Berlijn ter zijde hebben gestaan, breng ik mijn oprechten dank.

De leerzame samenwerking met Prof. Fr. W. Freiherr von Bissing in het Museum te 's-Gravenhage wordt door mij eveneens zeer op prijs gesteld.

Tenslotte moge een woord van erkentelijkheid worden gericht tot de Commissies van Beheer van het Van Vollenhoven- en het Fruinfonds, die mij in staat hebben gesteld om, door het doen van een studiereis naar Aegypte, aan de archaeologie mijn bijzondere aandacht te schenken; insgelijks tot de Heeren P. Lacau te Cairo, Dr. G. Reisner te Gizeh en de Heeren Firth en Denham te Saqqarah voor de bereidwilligheid, waarmede zij voor mij, bij hunne opgravingen, deze studiën vergemakkelijkt hebben.

Sluiten