Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

Bemerkingen (Qodtvruchtige) op de Sondagen en de H. H. dagen ... met de uytlegginge der selve ... [door . .. ]. Antw. 1724. 12°. 306. J. 8.

Bemerkingen op de twee brieven v. e. vriend a. d. hr. Spont. [door Pennaert]. Amst. 1752. 8°. 307. F. 185.

Bemerkingen (Beknopte) over de brief van een R.-K. aen een van sijn vrienden in Italien rakende de staet van de R.-K. in Holland. Z. pl. 1704. 8°.

306. E. 11"; 311. J. 69.

[Bemerkingen over de uitwerkingen v. d. zonden, aen een zondaer voorgedraegen. Z. p. e. j. 12°.] 306. J. 75.

Bemerkingen v. eenen Godgeleerde over de bul v. Pius IX, betreffende de Ontvangenis der H. Maagd. U. h. Fra. vert. Utrecht 1855. 8°. 306. D. 22.

Benthem, Hen., Engellands hedendaegsche kercken en academienstaet. ... Vert. door S. de Vries. Utrecht 1701. 8°.

311. E. 33.

Bentivoglio, [Guido], Relationi. Brussel 1632. 8°.

310. K. 33.

Berends, J. H., De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Amsterdam 1901. M. portr. 8°. 306. D. 322. Overdr. uit „Marnix, Protestantsche Stemmen" Jrg. III.

Berends, J. H., De Oud-katholieke kerk van Nederland. Amsterdam 1901. M. portr. 8°. 307. C. 195. Overdr. uit „Marnix, Protest. Stemmen". Jrg. III.

Berendtzen, H., Eenvoudig verhaal, van het beloop en den uitslag der procedures, tusschen H. Berendtzen, J. F. Groothuys, J. Stevens, en L. van Crombrugge ... ter eenre, en J. Heydendaal ... ter andere zyde. Over de getrouwigheid jegens het vaderland . . . van 1769—1777, met eene bondige wederlegging ... Utrecht 1778. 8°. 306. D. 48.

Sluiten