Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Brochures [uitgeg. door de] Centrale Vereeniging van Jonge Oud-Katholieken. No. I— . . . Gouda enz. [1908— .. . ]. 8°.

Broedersen, Nic, Tractatus brevis de reditibus utrimque redimibilibus. Delphis 1729. 4°. 309. C. 16'.

Broek, J. G. Le Sage ten, Briefwisseling tusschen — en P. Vindex [ps. v. P. Buys]. Uitgeg. door P. Buys. Utrecht 1822. 8°. 307. C. 15".

Broek, J. G. Le Sage ten, De Heer is mijn deel! of brieven over de volharding na de eerste Communie . . . 's Bosch 1839. 12°. 307. K. 23.

Broot (Dagelyx) der ziele, of gront-regelen van de Christ. zede-tucht, . .. verdeylt voor ider dag van 't Jaer. Antw. 1718. 12°. 309. K. 19.

Broschüren vom Reichsverband altkath. Jungmannschaften. Nrs. 5, 7. München 1907. 12°. 306. G. 1616, 17.

5. Satzung u. Geschaftsordnung der Jungmannschaften. 7. Altkath. Handbüchlein. 6e Aufl. Hrsg. v. E. R. Zelenka.

Brouwer, J. J. %F., De nieuwste bisschopswijding der oudbissch. cleresij te Utrecht. 's-Hertogenbosch 1909. 8°.

307. C. 19*.

Brueys, [Dav. Aug.] de, Réponse au livre de Mr. de Condom, intitulé: Exposition de la doctrine de 1'église Cath., sur les matières de controverse. Dern. éd. La Haye 1681. 12°.

306. H. 25'.

Brueys, [Dav. Aug. de], Examen des raisons qui ont donné lieu a la séparation des Protestans ... La Haye 1683. 12°.

306. H. 252.

Brueys, [Dav. Aug. de], Ondersoek der redenen, dewelke gelegenheit gegeven hebben tot de scheidinge der Protestanten. . . . U. h. Fra. Antw. 1683. 12°. 306. J. 64.

Brueys, [Dav. Aug.], Défense du culte extérieur de 1'église catholique ... Avec la réfutation des deux Réponses faites a l'Examen des raisons, qui ont donné lieu a la séparation des Protestans ... Amst. 1686. 12°. 306. H. 132.

Sluiten