Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als 'verteedering en eerbied tot toegeeflijkheid bewogen, haar gestrengen en beproefden helper, en dat nog wél juist hier, waar zij hem vrijer dan elders zijn onverbiddelijk bedrijf had moeten laten verrichten, met al haar macht tegenwerkte tijdens zijn bezielde pogingen. — Zoo liet ik den opzet van den bundel als geheel en van elk gedicht afzonderlijk onveranderd, maar riep voor de uitwerking hier en daar nog in mijn geheugen slapende maar werkzaam gebleven varianten wakker.

Gélukkig voor ons echter, voor u en mij, zijn enkele gedichten, toen ze met de beste bedoelingen ter hand genomen werden, stukgesprongen en komen te vervallen. Andere traden tegen den noodzaak van kleine wijzigingen niet in verzet, maar de meeste — en ik verklaar dit niet zonder machtelaoze spijt — waren noch te breken noch te buigen, en eischten slechts met rust te worden gelaten. Hetgeen ik deed. Den lezer heil 1 —

M. N.

Sluiten