Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE. Algemeene Regelen.

De Broeders zijn in het zwart gekleed (bij voorkeur in rok) met witte das en witte handschoenen. Militairen zulks verkiezende, in uniform.

Zij dragen het schootsvel; de leerlingen met de klep naar binnen, de medgezellen de klep overeind en de meesters de klep neergeslagen naar buiten.

De visiteuren schrijven hun naam duidelijk in het daartoe bestemde register met vermelding van hun graad en hun moederloge.

In geval van twijfel worden zij door den broeder onderzoeker getuileerd. Wanneer de plechtigheid aanvangt, verzoekt de Ceremoniemeester de Broeders der Amsterdamsche loges hem te volgen. Zij gaan achter elkander in het leerlingsteeken in den Tempel, geven op verstaanbare wijze aan den Dekker het paswoord, passeeren door Noord en Oost den troon en maken voor den troon tijdens het voorbijgaan het maconniek saluut. Zij gaan verder door het Noorden en Westen naar de hun aangewezen plaats.

Op verzoek van den Ceremoniemeester gaan de Broeders Visiteuren achter elkander in het leerlingsteeken door het Noorden, nadat zij op verstaanbare wijze aan den Dekker het paswoord gegeven hebben en scharen zich voor den troon in het Oosten, waar zij het maconniek saluut brengen. Nadat de Achtbare Meester hen heeft verwelkomd, wijst de Ceremoniemeester hun een plaats in het Zuiden aan.

Deputatiën van loges worden door den Ceremoniemeester en een Commissie van vier Officieren der loge afgehaald en plechtig binnengeleid.

Zij gaan evenals de Visiteuren door het Noorden voor

Sluiten