Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst 1887.

gen in een voorstel des Konings te maken.

113. Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel, hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier:

„De Tweede Kamer der „Staten-Generaal zendt „aan de Eerste Kamer het „hiernevens gaande voorstel des Konings en is „van oordeel, dat het, zoo„als het daar ligt, door de „Staten-Generaal behoort „te worden aangenomen." Wanneer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met het volgende formulier:

„De Tweede Kamer der „Staten-Generaal betuigt „den Koning haren dank „voor Zijnen ijver in het „bevorderen van de be„langen van den Staat en „verzoekt Hem eerbiedig „het gedane voorstel in ,^iadere overweging te ne„men."

114. De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van art. 111 het voorstel zoodanig als het door de Tweede Kamer is aangenomen.

Wanneer zij tot aanneming van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning en aan de Tweede Kamer met de volgende formulieren:

„Aan den Koning. „De Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen dank voor "Zijnen „ijver in het bevorderen „van de belangen van den „Staat en vereenigen zich „met het voorstel zooals „het daar ligt."

32

Veranderingen 1917.

Veranderingen en tekst 1922.

gen in een voorstel des Konings te maken.

114. Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel, hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier:

„De Tweede Kamer der „Staten-Generaal zendt „aan de Eerste Kamer het „hiernevens gaande voor„stel des Konings en is „van oordeel, dat het, zoo,,'als het daar ligt, door de „Staten-Generaal behoort „te worden aangenomen." Wanneer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met het volgende formulier:

„De Tweede Kamer der „Staten-Generaal betuigt „den Koning haren dank „voor Zijnen ijver in het „bevorderen van de behangen van den Staat en „verzoekt Hem eerbiedig „het gedane voorstel in „nadere overweging te ne„men."

115. De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van artikel 112 het voorstel zoodanig als het door de Tweede Kamer is aangenomen.

Wanneer zij tot aanneming van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning en aan de Tweede Kamer met de volgende formulieren:

„Aan den Koning. „De Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen dank voor Zijnen „ijver in het bevorderen „van de belangen van den „Staat en vereenigen zich „met het voorstel zooals „het daar ligt."

Sluiten