Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Bij een menagerie zag ik het volgend aanplakbiljet: „Gaat dat zien 1 Gaat dat zien 1 U ziet hier een tijger,

een leeuw, een wolf, een lam, vreedzaam naast elkaar

liggen!"

Ik ging naar den directeur en vroeg hem: „Hoe lang liggen nu die tijger, die wolf, die leeuw en dat lam naast elkaar?" De directeur antwoordt:

„Al meer dan drie maanden! Maar ziet U, dat lammetje moet af en toe eens vernieuwd worden "

Fotograaf: „ Wenscht U een knie- of een borstbeeld ? Bezoeker: Als het eenigszins kon, had ik toch graag mijn gezicht er óók op."

Mijnheer Polak, onze maatschappij verzekert U tegen alles! tegen brand, tegen inbraak, tegen stormschade, tegen hagel . , . ."

„Tegen hagel! ï Hoe maak ik hagelV'

Wie?

Een brief:

„Mijnheer, wie heeft mij beloofd op de eerste het geld te sturen ? Wie heeft • zijn belofte verbroken ? Wie is een schoft?

Uw dw. dn. P. Jansen."

„En, Mijnheer Gerretsen, hoeveel man personeel hebt U wel in Uw bedrijf?"

„Vijfentwintig, of eigenlijk vierentwintig, want gemiddeld is er één altijd op de W.C "

„Mijnheer !" zei de eigenaar van de zaak tegen den boekhouder en hij brieste van woede, „Mijnheer, U hebt mijn dochter verleid. U hebt f 20.000.— uit mijn kas verduisterd 1 en vandaag betrap ik U op heeterdaad met mijn vrouw!! het minste of geringste wat er nu nog gebeurt en U gaat de deur uitl"

Een heer komt in een boekwinkel. Achter de toonbank staat de jongste bediende met zijn hoofd geheel in verband. De kooper vraagt:

„Hebt U Schopenhauer ?"

„Neen, kiespijn."

Sluiten