Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61

rechter in de Sportwereld, zijn talrijke anecdoten in

omloop. .

Eéns meldde een grensrechter, dat de Professor in zijn verstrooidheid twintig minuten te lang had laten doorspelen. De Professor begreep er niets van. Den volgenden wedstrijd nam de Prof. voorzorgsmaatregelen Hij legde een knoop in zijn zakdoek om aan den tijd te denken, keek gedurende den geheelen wedstrijd op zijn zakdoek... maar vergat zijn horloge en eindigde den wedstrijd een kwartier te vroeg.

Een andere keer, dat de bal over de tribune geschopt was, liet de Professor een adresboek brengen en ging onder de letter B. zitten zoeken.

Weer een andere maal had de beroemde Professor een moeÜijke operatie, maar de ziekenkamer was vol met familieleden en kennissen, die zeer veel lawaai maakten. Opeens riep Prof. Snapper: „Het publiek heeft zijn mond te houden, anders laat ik de tribune ontruimenl

Bij de redactie van een sportblad verscheen een man, die zei: „Meneer, U hebt gisteren in Uw blad geschreven dat ik aanleg had voor kampioen lichtgewicht. Dat heeft mijn zaak schade gedaan: ik ben n.1. kruidenier."

Pa leest het beursbericht en zegt: „Ach ach, wat staan mijn H. V. A.'s weer slecht."

Het zoontje: „In welke competitie spelen die, Pa?"

Juist op het oogenblik, dat één der voorhoedespelers schieten wilde, viel hij, door een beroerte getroffen, dood neer. Algemeene ontsteltenis. Maar de scheidsrechter troostte de spelers van zijn club met de woorden: ,,'t Is wel jammer... maar hij stond toch buitenspel..."

Bij het bestuur van een vereeniging kwam de volgende brief in van een burgerjuffrouw; „Mijnheer. Mijn dochter heeft verkeering met Gerrit de Groot, die zegt bij U half te zijn. Wat zijn nu zijn vooruitzichten, als hij heelemaal bij U komt?"

In het clubblad der D. F. C. stond eens een stuk, geschreven door den trainer, waarin stond: „H. Huyser moet vlugger leeren afgaan." Zou de betreffende speler na lezing hiervan naar den trainer of naar een apotheek zijn gegaan?

Sluiten