Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Humoristisch Einde.

De inbreker-humorist Jopie Kraak wordt ter dood veroordeeld. Op een Maandagochtend komt de directeur der gevangenis in zijn cel en deelt hem het besluit mede.

„De week begint goed," antwoordt Jopie.

„Wilt U nog een laatste maaltijd hebben?" vraagt hierop de directeur. „U kunt uitkiezen, wat U wilt."

„Gaarne," antwoordt Jopie Kraak en laat erop volgen: „Ik had graag aardbeien met slagroom."

„Wat ? Nu, in Februari "

„Ach..." zegt Jopie. „Ik heb, wat mij betreft, den tijd tot Juni."

Men gaf hem hierop een glas bier. Jopie neemt voorzichtig het schuim eraf.

„Waarom doe je dat?" vraagt de cipier.

„Omdat het zeer ongezond moet zijn," antwoordt Jopie.

„Mijn zoon " zegt hierop de gevangenisgeeste-

lijke. „Ik zal U nog een paar woorden als troost toespreken Ik ben een dienaar des Heeren

„Gaat U maar weg, Eerwaarde, ik spreek dadelijk met Meneer-zelf", antwoordt Jopie hierop. Een geweldige regenbui klettert neer, waarop Jopie begint te lachen. Op de vraag, waarop hij lacht, zegt hij: „Omdat jullie in dat weer heelemaal van de plaats van terechtstelling naar hier terug moeten loopen.

„Heb je anders nog iets noodig, voor je naar de Guillotine gaat?" vroeg de cipier.

„Ik zou graag een schoon boord aandoen," zei hierop Jopie.

Hierop nieste Jopie. De cipier zei: „Gezondheid", maar Jopie waardeerde die hartelijkheid niet erg.

De beul werd hierop aan Jopie Kraak voorgesteld en zei: „U moet het mij niet kwalijk nemen, als ik het een beetje onhandig doe. Het is de eerste terechtstelling, die ik moet doen."

„Dat geeft niets," zei Jopie, 't is voor mij ook de eerste keer, dat ik onthoofd word."

Op de plaats der terechtstelling stonden heel wat menschen, die den weg versperden, zoodat Jopie riep:

Sluiten