Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd gekoesterd is, maar nooit blijvend verwezenlijkt. De werk- en leeszaal werd drie jaar later weer opgeheven, bij gebrek aan belangstelling. Bij het bezoek van de Engelsche Oostzee-vloot aan IJmuiden vergemakkelijkte het bestuur de beroepsbezigheden.

In 1906 trad de Vereeniging naar buiten op: o. a. bij de Rembrandtfeesten. De binnen- en buitenlandsche journalisten werden toen in de Studenten-Sociëteit op den Heiligenweg ontvangen. Datzelfde jaar had onze Vereeniging de leiding bij de ontvangst van Malan, hoofdredacteur van „Ons Land^ (Z. A.) aan wien een feestmaal werd aangeboden in Americain. 1907 was het jaar van een bestuurscrisis en bracht een geheel nieuw bestuur aan het bewind. Ook viel daarin het bezoek van den Duitschen Keizer aan ons land en het Internationaal Psychiatrisch Congres. Bij beide gelegenheden werd regelend en bemiddelend opgetreden. In 1908 behartigde de Vereeniging de journalistieke belangen bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht.

In 1909 stelde het bestuur de beteekenisvolle vraag aan de orde — afschaduwing van hetgeen in den N. J. K. zou geschieden— of de A. P. een vakvereeniging zou zijn in dien zin, dat niet de behartiging van de belangen van het vak, maar van de vakgenooten op den voorgrond zou worden gesteld. Deze vraag werd echter ontkennend beantwoord. In dat

23

Sluiten