Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

OORSPRONKELIJKE WERKEN

HOFDIJK (Willem Jacob). Deze schilderdichter werd geboren te Alkmaar in 1816, was klerk ter secretarie, daarna onderwijzer en het laatst leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam.

Wat thans nog te genieten valt, vooral in goede voordracht, rijn de Balladen van Kennemerland en even nog de Historische Landschappen. Zijne Geschiedenis der Nederl. Letteren en Her Nederl. Volk, geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling, heeft alleen een academische waarde. . fu/Jr *

HOFKER (Jan) psd. Delang. U/><1

Gedachten en Verbeeldingen, uitgegeven met inleiding van Van Deyssel. Een staal van impressionistisch proza, dat het schier onmogelijk maakt, na te vertellen waar de schrijver het over heeft.

HOLLAND (Jan) zie Vitringa (A. J.) HOLLANDER (F.)

Her laatste Geluk, Een jong meisje heeft een getrouwden man lief en maakt zich wijs dat het niet zoo erg is .... en daarom is het boek wel erg verkeerd. Juist zulke insinueerende verhalen doen veel kwaad.

HOLT (William) achter dezen naam schuilt een katholiek onderwijzer, die verdienstelijke detectieve-verhalen schrijft: Her Drama van Schillerhorst — De Broeders des Verderfs — Her Schot op het Spook — De Geheimzinnige Derde. Ook voor de rijpere jeugd geschikt.

HOM (O.)

De Aflossing van het geld, dat een arme kantoorbediende, wiens dochter trouwen moest, gedwongen was op te nemen. En daar tobben ze nu over. De ouders spreken met de grootste gemoedelijkheid over de zonde van het meisje, als over een heel gewone gebeurtenis.

HOMOET (]. G.) schreef kinderboeken, die voor de protestantsche jeugd bestemd zijn, en zeker het laatst genoemde, dat in 1924 verscheen.

Als een Zonnebloem — De Liefde van de Veermansdochter — De Verborgen Troon — Een IJdel Woord — Tor de Zon doorbreekt en 't laatste: De Hofnar van Ge/re. Een verhaal uit 't begin der 16e Eeuw. Niets voor ons.

HON HON (Louise) schreef voor de katholieke jongens en meisjes:

Het Gestolen Kind — Jan van den Bosch en zijn Kring ~ Her nieuwe Kindermeisje — Angelo en Feestklokjes (versjes bij alle mogelijke gelegenheden.)

HONDIUS (J. M.)

Sluiten