Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Testament van Mevrouw de Toinette — Onze Minister — Flikkerende Vlammen ■—' Nemesis — Najaarsrozen — Haar Buurman. Bovendien gaf Keiler nog eenige beschrijvingen uit van reizen, die hij op verzoek en op kosten van zijn uitgevers ondernam. Zij lieten zich aangenaam lezen. De meest bekende zijn: Een Zomer in het Zuiden — Een Zomer in het Noorden — Weenen — Waldeck in Vogelvlucht — Italië van de Alpen tot de Etna.

In Parijs zijnde, tijdens de Commune, verhaalde hij zijn indrukken in twee boeken: Her belegerde Parijs —- Her oermoorde Parijs. Hij was ook de schrijver Her Servetje (Oefening kweekt Kennis) en van „Vlugmaren" in den Ned. Spectator, welke C. Vosmaer bij Keller's vertrek naar Arnhem (1864) onder den naam Planor voortzette.

KEETELAAR (J.) schreef een paar boeiende jongensboeken:

De kinderen van den Koorddanser — Dirfe en Corrie.

KELB. Waarheid of verdichting ? Kelb geeft een boek, waarin hij een Duitschen huwelijksmakelaar, die in den Haag zijn praktijk had en zijn slachtoffers maakte, ontmaskert.

De titel van het geval heet: 250,000 Gulden Bruidschat. Er staat geen onvertogen woord in.

KEMP (Mathias) 1890, deze Maastrichtenaar, eerst werkzaam op de aardewerkfabriek als schilder, daarna journalist en vervolgens verbonden in eene betrekking aan de Kamer van Koophandel, toonde zich een visionair dichter in:

Her Wijnroode Uur — De Zeven Broeders — De Droomer — Naar den Ochtend — De Vreemde Vogel, (deze twee en het eerste vereenigd in Ravijnen)

Twee Boomen Opgezet, zeven schetsen en proza. Een novellen-bundel Een verwarde Liefde toont naast talent eene nog onvaste hand voor dit werk.

Indien hij zijn verbeelding aan den toom kan houden, zal zijn werk, dat zeker aandacht verdient er bij winnen. Voor de groote menigte van lezers is hij moeielijk toegankelijk. Zijn broeder Pierre Kemp dichtte Her wondere Lied —■ De Bruid der onbekende Zee.

KEN IS (Paul) schonk de wereld een paar twijfelachtige boeken: De Roman van een Jeugd vertelt van een jongen man, die zich een letterkundig genie waant, zooals vele jongelui doen, die op school goed stellen. Hij gaat naar Parijs en daar naar de diepte. Een paar bladzijden verhalen van zijn leven met lichte vrouwen. Hetzelfde genre is De Kleine Mademoiselle Cérisette, van een mislukten jongen in Parijs samenwonend met een midinette. En •van datzelfde zinnelijke leven, maar nu uit een vroegere eeuw, krijgen we te

Sluiten