Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

OORSPRONKELIJKE WERKEN

vrijmaking van de vrouw. Zij voerde dien met woord en daad, heftig, zelfs brutaal. Onder den schuilnaam, die echter geen oogenblik geheim bleef, Stella Oristorio di Frama, cantatrice, gaf zij snel achter elkander uit:

Een Huwelijk in Indië — De moderne Judith — Zusters — Mijn Leven, 3 dln. Haar stijl is levendig, warm, maar ruw en kunsteloos. Als zij op dreef is, raakt haar denken van de kook. Bovendien schreef zij nog twee drama's, die niet voldeden. De Echtscheiding — Een Blik in de Kunstenaarswereld. Zij reisde met haar vriendin Betsy Perk door Holland om haar denkbeelden te verkondigen en 't moet erkend worden, dat zij veel er toe bijgedragen heeft het lot der vrouw te verbeteren en haar minder afhankelijk te maken van een alleen om verstandsredenen gesloten huwelijk. Maar naast vele billijke eischen, pleitte zij ook voor vrije liefde of tenminste vergemakkelijking der echtscheiding en verheffing der vrouw boven den man, die in haar oog niet veel beter was dan een ellendeling met alle mogelijke ondeugden behept. Zij was eerst zeer bevriend met Multatuli en wist te bewerken, dat zijn drama VbrsfenscftooZ werd opgevoerd. Zij en haar vriendin Elise Baart speelden er de hoofdrollen in, met schamel succes. Later toen het stuk door beroepsspelers werd opgevoerd, sloeg het pas in. Groote oneenigheid volgde tusschen haar en den schrijver, die in wederzijdsche scheldpartijen ontaardde. Mina Kr. had veel geleerd in Amerika op gebied der reclamekunst. Haar statige verschijning, elegante kleeding, haar schoonheid en zelfbewust optreden droegen veel bij tot haar succes als voordraagster en strijderes. Onverwacht keerde zij naar Indië terug, te Soerabaya gaf zij muziek en voordrachtlessen, totdat zij plots verdween met een 22-jarigen leerling Hofmann geheeten. Met hem leidde zij een leven van vrije liefde — een wettig huwelijk was tegen haar principes — in Italië en Frankrijk. Zij vestigden zich tenslotte in Parijs, waar zij, na hem, in behoeftige omstandigheden overleed in 1923. Geen van haar boeken is gezond.

KUIPER (A. C.) schreef meisjesboeken, die wij aanbevelen:

Marguerita Bionco — Eene Heldin — Een lastige Dochter — Anneke — ' Prinses Evelientje — Een Hollandsch Meisje op een Engelsche Kostschool — Alleen in een kleine Stad — Elsje ~ Hef Huis op de Heide.

Sluiten