Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

OORSPRONKELIJKE WERKEN

kwam. En voorts van een predikant, wiens zoon een meisje verleidt en op aandringen van zijn vader met haar trouwt, maar nu de verzenen tegen de prikkels slaat en socialistisch propagandist wordt. Natuurlijk voorbehouden.

LIEFDE (J. L. F. de)

In Liefde Bloeiende, is goed van strekking. Echter geen lectuur voor opgeschoten meisjes. Van deze schrijfster bestaan verscheiden kinderboeken, die dikwijls (dit jaar nog) herdrukt zijn. Onder zes Nichtjes en Neefjes — Hoe Stijfkopje en Driftkopje vriendinnetjes bleven. Over het algemeen zijn deze werken bedoeld voor niet-katholieke kinderen.

LIEFDE (J. de) kiest bij voorkeur de stof zijner verhalen uit de protestantsche geschiedenis.

De Jonge Samaritaansche (een verhaal uit den Bartholomeus-nacht) — De Savoyaard en de Aartbisschop. Hij is geen schrijver voor ons.

LINDE (Gerrit van de) zijn schrijversnaam De Schoolmeester heeft zijn familienaam in het vergeetboek doen geraken. Geboren te Rotterdam (1808) was hij later als kostschoolhouder in Londen werkzaam, waar hij in 1898 overleed.

Na zijn dood gaf J. van Lennep De Gedichten van den Schoolmeester uit, die door hun grillige originaliteit en ongebreidelde luimigheid wel altijd populair zullen blijven.

LINDEN (Louis van der) een katholiek schrijver, van wien wij kennen de novelle:

Langs Dwaalwegen, die voor jong en oud geschikt is.

LINDO (Mark Prager) werd geboren te Londen (1819), woonde later in Frankrijk en Duitschland, promoveerde te Utrecht in de letteren. Het laatst was hij leeraar aan de Kon. Milit. Akademie te Breda en sinds 1865 tot aan zijn dood, in 1877, inspecteur van het lager onderwijs in Zuid-Holland. Hij inspireerde zich op Sterne, Dickens, vooral echter op Thackeray, wiens bijtende satyre men niet zelden terug vindt in zijn werk. Hij is bijna uitsluitend bekend onder zijn schrijversnaam De Oude Heer Smits.

Brieven en Uitboezemingen, eene verzameling van kritisch-humoristische schetsen — Clementine — Eventjes over de Grenzen — Typen — Uittreksels uit het Dagboek en nadere Levensbijzonderheden van Janus Snor. — Met Lodewijk Muller maakte hij Afdrukken van Indrukken.

Sluiten