Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

OORSPRONKELIJKE WERKEN

overschrijdt. In de leesbibliotheken vindt men hem nog altijd door een paar boeken vertegenwoordigd. Het is geen lectuur voor jongeren.

LOKHORST (Emmy van) tegenwoordig Mevrouw E, van Loon, schreef boeken, die door toon, voorstelling en lichtzinnigen in' houd voor jongeren volstrekt verkeerde en voor oudere lezers nog zeer twijfelachtige lectuur zijn. Dat is niet om de gevallen afzonderlijk, maar om de heele atmosfeer van zwoele zinnelijkheid, die deze boeken omgeeft.

Phil's amoureuze Perikelen beginnen reeds in haar jeugd; in den aanvang zijn zij tamelijk onschuldig, lijkt het een kinderspel, maar op het laatst worden zij zéér gewaagd — Lenoor Sonnevelt, geeft de uitbeelding van een. heel jong, slecht opgevoed meisje, welks leven een tragischen loop neemt. Zij verlooft zich met een jongmensch en dan blijkt dat zij als schoolkind reeds door diens vader is verleid. Om deze wansmakelijke verhouding, de ongegeneerde beschrijvingen van den omgang tusschen twee jonge menschen, hun vrijpostige taal en vele walgelijke tooneelen, die de lezers voor oogen worden gebracht, kan men dit boek niet scherp genoeg veroordeelen: het is onzedelijk. — Bart Jorgen is minder kras; het is vooral zeer vervelend, gerekt en slecht gebouwd. Het gaat over een ongelukkigen, achterlijken jongen en in overdreven somberheid is 't of de schrijfster wil laten uitkomen dat alleen een blind en wreed noodlot deze wereld regeert. In Phil's laatste Wil, een klein verhaal in aansluiting bij de perikelen, wordt verteld de mislukte poging tot zelfmoord van het ongeloovige meisje. Het grappige einde ontneemt er allen ernst aan, maar voor meisjes keuren wij ook dit boek af.

LOMAN (Mies)

De Ongeluksvogel. Een boek voor grootere meisjes. Van kostschool tot verloving.

LOON (H. van)

Drie Boeken die wij om de troebele levensbeschouwing, om het somber pessimisme en om de rare dingen, die er op zedelijk gebied gebeuren afkeuren. Geteekenden — Trouweloozen ■—• Onder één Dak. En zeker als lectuur ontraden wij zijn laatste boek Als de Muggen dansen.

LOON (Hendrik van) dit eigenaardig warhoofd, dat in Leiden wetenschap en in Amerika reclame leerde, schreef

De Geschiedenis der Menschheid, een paskwil en verminking van de geschiedenis, gelijk De Bijbel aan mijn Kinderen verteld dat ook is en een verboden boek bovendien.

LOOI—GOEDHART (L.)

Wasdom. Een dagboek, dat de evolutie beschrijft van een jong ongeloovig meisje tot een brave, overtuigde en haar geloof belevende protestante.

Sluiten