Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

OORSPRONKELIJKE WERKEN

moeder) vroeger het hof maakte; en een tweede verhaal van een meisje dat huwt met een officier, die een kind had bij zijn Indische huishoudster. Het eerste boek maakt "het al te bont; de rest is wel geen stichtelijke lectuur, maar toch ook maar weinig voorbehouden voor volwassenen.

OVERLOOP (J. van)

gaf in 1905 een boek uit Wintertijd, waarin brutaal wordt gevloekt in overeenstemming met de verliederlijkte levens der Antwerpsche ellende-lijders, waarvan wordt verhaald.

OVINK-SOER (Marie)

Schreef voor volwassenen Een verloren Leven, een vijftal schetsen, waarvan het titelverhaal den ondergang beschrijft van een kampong kind — Sisca van Dannenburgh, over Indische huishoudens en wat men doen moet om niet in den sleur te geraken — Sgtke's Huwelijk, van een in Indië getrouwd vrouwtje, dat heimwee heeft naar Holland en terug wil, maar door haar verstandigen man en moeder leert dat de plaats der vrouw aan de zijde van den man is. Deze boeken zijn zwak maar goed, veel aardiger zijn de boeken voor kinderen : De Canneheuveltjes in Indië — De Canneheuveltjes in Holland — Puck — Hoe Puck een Canneheuveltje werd — Huize Canneheuvel.

PAALTJES (Piet) zie Haverschmidt

PAAP (W. A.) behoorde tot de Nieuwe-Gidsers.

Schreef eenige schandaal-romans als De Kapelaan van Liestermonde — V/ncenf Hamann, een sleutelroman, tegen gemakkelijk te herkennen, vroegere literaire vrienden — Jeanne Coüette, Doodsklok van 't Damrak. Daar deugt niets van.

PARADIES (J. H.)

Hofgedachten, berijmde vertelsels, eerst verschenen in „De Haagsche Post". Zij bootsen den trant na van oude dichters als Huygens (b.v. in Hofwyck) en zijn vooral grappig door hun anachronismen.

PARADIJS (Cornehs)

Onder dezen naam schreef F. van Eeden zijn ondeugende en geestige Grassprietjes tegen de huis-of-tuin-poezie van vóór '80.

PEETERS (Maurits)

schreef Pierke's euvele Daad, een ruw verhaal, maar niet verkeerd, van een landlooper, die zijn lichaam voor de snijkamer verkocht om te drinken en die dronken zijn dood vindt.

PENNING (Hugo)

valt ons lastig met Goudland, een tropenroman; 't gaat er over rijk worden, slempen en brassen, moord en ontucht.

Sluiten