Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

137

REYNEKE VAN STUWE (Jcannc) geboren te Soerakarta in 1874; spoedig uit Indië vertrokken bracht zij hare eerste jeugd door op het landgoed „ter Meer" te Maarssen, bezocht de H.B.S. in den Haag, huwde in 1900 met Willem Kloos.

De Heer van State, Zeer hartstochtelijk. Duel, poging tot vergiftiging. — Hartstocht. Af te keuren. Een zeer „gewaagd" boek. — Tragische LevensOngenietbaar. — Het Kind. Van een kind dat het arme slachtoffer wordt van dwaze ouders — De Loop der Dingen, door en door vervelend — Een Liefdesgeschiedenis — Liefde. Beide boeken zijn te zwoel om ze zonder deze aanmerking te laten passeeren — Zestien — Zeventien — Geëngageerd. Over jonge meisjes, alle drie, maar niet voor jonge meisjes.

Zijden en Keerzijden: Huize „Ter Aar" — Her leege Leven — Arl — Alle drie zeker voorbehouden om de opvattingen van leven, huwelijk, liefde — Achter de Wereld, vergoeilijking van echtbreuk. Onbruikbaar — De Illusieder doode Menschen, een ontzettend troosteloos boek — Liefdes Schijn, Huwelijks-ontrouw. — Gelukkige Menschen, De eene is gehuwd en wil geen kinderen; de tweede is hysterisch en wordt door haar man mishandeld; de derde laat zich scheiden; de vierde is artieste en is lief tegen een anderen man — St. Hubertus, voor rijpere lezers geschikt — De Groote Voltige, leeg leven der artisten, voor volwassenen — Caltne, roman van Parijsche zeden. Slecht— Durate, Over antiquarisme en standsverschil, goed — Her gevleugelde: Wiel. Roomsch meisje dat haar geloof verliest — In 's Heiligen Bureaucratius' Rijk. Voor volwassenen bruikbaar — Alarm, Oorlogsroman. De oorlog geneest twee zenuwlijders. Goed. — De Gast van één Dag. Geschikt.

Verder: Als de oogen opengaan, bundel schetsen. Geschikt. — Bloeiende Oleanders. Liefde tusschen stiefmoeder en zoon. Zelfmoord. — Geef ons HedenSchetsen uit het leven van den arbeidenden stand. Goed. — De Biecht. Afgekeurd. Vóór zestig Jaren, twee bruikbare verhalen — Haagsche Schimmenspel. Korte verhaaltjes uit de mondaine Haagsche Wereld. Eenig voorbehoud — Een Mariage de Raison. Onbeduidende, Haagsche mondaine verhaaltjes. — IJdelheid der IJdelheden — In 's Levens Waan. Schetsen van verongeluktelevens. Ongenietbaar — Her Schoone Raadsel: Vrouw. Alles in de vrouw is een raadsel, waarvan de oplossing het moederschap. Goed. — Circus-Leven. Geschikt voor rijpere lezers. — Vlottende Schaduwen, 26 verhalen over liefde, geluk, bedrog, list. Voorbehouden. — Flirt. Flauw, maar niet slecht voor ouderen, — Een Spel van Verbeelding. Een bundel schetsen : gaat voortdurend over vrouwen die andere liefde zoeken. Niet goed. — Van Vrouwenleven: I. De Man in het Spel — II. De Comedie der Liefde. Mondain gedoe, geflirt, gekuip en bedrog. Als rijpere lezers het niet lezen, doen zij verstandig. Het is geen verboden boek, maar het is in elk geval een zinnelijk boek, met losse opvattingen over huwelijk en liefde,

Sluiten