Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEK

VAN HET

R. K. Centraal Bureau voor Lectuur

ONDER LEIDING VAN

A. B. H. GIELEN S. J.

Jaarlijksche aanvulling v. d. STANDAARD-CATALOGUS

In dit jaarboek zullen telkenjare alle in Nederland verschenen romans en leesboeken (oorspronkelijke en vertaalde) worden vermeld met een beknopte, maar duidelijke omschrijving van inhoud en waarde.

Bovendien zal het bevatten uitvoerige lijsten van Fransche, Duitsche en Engelsche lectuur in den loop van het jaar verschenen.

Prijs f 1.~.

Inteekenaren op den Standaard-Catalogus wordt

dit werk ten vervolge gezonden. Zij gelieven dus

niet opnieuw te bestellen.

Men gelieve de aangehechte bestelkaart ingevuld en onderteekend te verzenden.

BESTELKAART VOOR BOEKWERKEN

2 cents postzegel

UITGEVERIJ „JOOST V. D. VONDEL.'

CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 54

AMSTERDAM

Sluiten