Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

VERTAALDE WERKEN

démie in 1919 met Atlantis en Koenigsmark. Hij heeft menschenkennis -en weet door een mengsel van humor, sensatie en zinnelijkheid den lezer te boeien.

Atlantis is het fantastisch verhaal eener heerscheres in Afrika, die haar minnaars, zoodra ze haar vervelen, laat dooden en opzetten. Er komt veel passie en naaktheid in dit verhaal en het is voorbehouden. — Koenigsmark, een geheimzinnig kasteel en een wonderlijke geschiedenis van een jongen Pranschman en een avontuurlijke Russische prinses. Voor volwassenen. — De Weg der Reuzen. Een Iersch verhaal over een opstand in Ierland tijdens den grooten oorlog. Er komt een ontkleedpartij in voor en 't is dus niet voor iedereen geschikt. Geen der boeken deugt voor de jonkheid.

BENSON (Robert Hugh) 1871 — 1914. Engelsch.

Zoon van een Anglikaansch bisschop, bekeerde zich tot het catholicisme en schreef, behalve zijn schoone meditaties Christus in de Kerk, verscheiden romans:

Met welk Recht? historische roman uit de Engelsche kerkvervolging — Tragedie eener Koningin, over het leed en lijden van Queen Mary. — Hoe een Koning overwon, Hendrik VIII en zijn misdaden — Roeping, een Anglikaansch jong edelman wordt Karthuizer; eigenlijk wat geforceerd — Wie was het ? geheimzinnige geschiedenissen over onbekende machten. Ik vind het eigenlijk een beetje bljgeloovig. — De Toovenaar, waarschuwing tegen spiritisme — Trofs Pijnbank en Schavot, uit de vervolging onder Elisabeth, zeer aangrijpend. — Oddfish, is de bastaardvloek van Karei II, die de held is van dezen roman. Verder Richard Raynal, — De Kluizenaar — Loutering — Een Gevoelsmensch — Eenzaamheid, is zijn laatste werk. Van een meisje dat alles verliest wat het leven aantrekkelijk kan maken en dan tot God keert. —' De God der Wereld, is een profetische roman over de laatste dagen der wereld. Men zegt dat Benson eene kerkelijke veroordeeling van dit boek heeft kunnen ontgaan door te beloven dat hij nog een ander boek zou schrijven, waardoor alle misverstand zou worden weggenomen. Dit tweede boek is De Nieuwe Dag. Wij gelooven niet dat na het genoemde boek nog één lezer in de war kan worden gebracht.

BENTLEY (E. C). Engelsch.

Voor het laatst Detective. Hij had er genoeg van toen hij zijn ingewikkelde ontdekking na afloop vertelde aan een ouden heer, en deze hem pardoes verklaarde dat het heelemaal mis was en de oude heer zelf uit noodweer de daad had gepleegd. Een aardig vertelsel en onschuldig.

Sluiten