Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

197

CAINE (Hall) 1853—1923. Engelsch.

Een joodsch schrijver, van wien een groot aantal romans werden vertaald.

De Vrouw, die Gij mij gegeven hebt, eigenlijk tegen de onontbindbaarheid van het kathol, huwelijk. Hij toont aan wat rampen daaruit kunnen voortkomen. Zijn beweren is dat deze geschiedenis op waarheid berust, wat al zeer te betwijfelen valt omdat het huwelijk, zooals hij dat voorstelt, ongeldig was en dus niet ontbonden behoefde te worden. Zéér voorbehouden, nog beter afgekeurd. — De Wittebroodsweken van Kapitein Davg, grappig en onschadelijk — De Stem van het Geweien, een ongeoorloofde liefde en daarna berouw. Voor rijpere lezers — De Witte Profeet, een pseudo-Christus, afgekeurd. Lijkt soms heel sterk op profanatie — De Vertoren Zoon, om het fatalisme van den schrijver en eenige zwoele tooneelen voorbehouden — De Eeuwige Stad, een mal, overdreven verhaal, en zeer hatelijk anti-katholiek. Afgekeurd. — De Zondebok, uit het Joodsche leven. Schuld en boete. Niet voor allen. — Een Zoon van Hagar, een verhaal van broederhaat — De VrederecAfer, een geschikt boek en ook wel het mooiste dat hij schreef. Het behandelt een dramatisch probleem en geeft interessante bijzonderheden over het eiland Man, waar de auteur woonde. — Liefde boven Haat, is het laatste boek door den schrijver, dat bij zijn dood blijkbaar slechts in schets aanwezig was. Het is niet af, liefde tusschen een geïnterneerden Duitscher en een Engelsch meisje. Hartstochtelijke beschrijvingen, zelfmoord der geliefden. De bedoeling is goed, de uitwerking is verkeerd.

CAMMERER (E.). Russisch.

Guscha Holst, een heel slecht boek vol passie en bordeel-atmosfeer.

CAMPBELL (Pread). Engelsch.

De Mevrouw die dezen roman Nyria schreef noemde zich geinspireerd. En Edo Fimmen vertaalde het ding. Deugt niet!

CARBIN (Louis).

Ik weet niet of Carbin Nederlandsch of Fransch zee-officier is. Zeer vermoedelijk het eerste. In elk geval: zijn boeken deugen niet.

De Zuivere Eros — De Gruwzame Grot — De Verliefde Passagier. Dit laatste kan er voor ervaren lezers nog door.

CARLING (John). Engelsch.

De Gedoemde Stad ~ De Schaduw van den Czaar — Her Geheim van den Ring. Spoorweg lectuur. Het eerste boekje vertelt de verwoesting van Jerusalem en is realistisch genoeg.

CARMEN SYLVA zie Sylva,

Sluiten