Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

VERTAALDE WERKEN

CLARKE (Markus Andrew Hislop) 1846—81. Engelsch.

Ging reeds vroeg naar Australië en vond eerst zijn weg, nadat hij in de. journalistiek was gegaan, Zijn meesterwerk werd vertaald Buiten de Beschaafde Wereld, het is een realistisch werk en wilde dat zijn om zoo scherp mogelijk het systeem der importatie van misdadigers als arbeiders in de kolonie, aan te vallen. Het is een boek voor ontwikkelde lezers.

CLEMENS (Samuel Langhorne) zie Twain (Mark).

CLEMENT (Bertha) 1452. Duitsch. Schrijfster van veel gelezen meisjesboeken, die om vorm en inhoud hoog staan aangeschreven.

Gravin WaUi, en het vervolg: Koningin Roza en haar Hofstoet — Moeders Klaverblad — Vijf Studentjes in Berlijn — Juffertje Wildzang — Juffertje Wildzang Verloofd — Driftkopje — Driftkopje Verloofd — Zonnige Dagen — Zilveren Kruisjes — Levensroeping — Harde Lessen,

COLLIN DE PLANCY (Jacques) 1783-1881. Fransch.

Van dezen schrijver zijn er nog veel vertalingen in het land; voor zoover wij zagen uit zijn goeden tijd. Men moet weten dat Collin de Plancy tot 1841 een slecht, ongeloovig en anti-christelijk schrijver was. In 1827 werden al zijn werken op den. Index geplaatst. In 1841 bekeerde hij en schreef sinds dien degelijke katholieke boeken. Men kan zegemakkelijk reeds aan de titels herkennen, die den inhoud verraden: legenden van heiligen, van Gods geboden en historische (Dagobert — Godfried van Bouillon enz.)

COLOMA (Luis) 1851 — 1915. Spaansch. Van adelborst werd hij jezuiet en toen hij bemoeielijkt werd in zijn vrijmoedig preeken, greep hij naar de pen om tegen de voornamen de waarheid te doen hooren.

Aristocraten van Madrid met eenig voorbehoud. De teekenlng der karakters en toestanden in hooge Madridsche kringen is niet voor de poes — Boy, het verhaal van een lichtzinnig leven, dat goed maar te vlug eindigt — Achter de Schermen ■—' Novellen — Voor groote en kleine Menschen — Door een Gedierte ~ De Kleine Pilatus, zijn voor allen.

COLLINSON—OWEN (H.). Engelsch,

een aardige detective roman: De Verdwenen Diamant. Een leuke oom vermaakt

Sluiten