Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

VERTAALDE WERKEN

maar ook zeer „mondain" en niet zelden gewaagd, Dit geldt in hooge mate van:

Monsieur, Madame et Bébé — Schetsen uit mijn Leven als Vrijgezel, Echtgenoot en Vader. Een boek, dat er niet door kan. Zijn Heden en Verleden,, (vertaling van „Tristesses et Sourires") moet ernstig worden voorbehouden.

DUHAMEL (Georges) 1884. Fransch.

Na den oorlog is hij als schrijver ontwaakt. Vertaald werd Her Bezit van de Wereld. De schrijver is niet katholiek, en dat kan men dan ook wel merken in dit boek. Toch bevat het dikwijls zoo schoone gedachten (een roman is het niet) dat er voor ontwikkelde lezers iets goeds uit te halen is.

DUMAS, père, (Alexandre) 1803—1870. Fransch.

Al de romans van Dumas, père, werden bij decreet van 1863 op den Index geplaatst. Over de beteekenis van zulk eene veroordeeling leze men blz. 7 van dezen cataloog. Het schijnt dat indertijd het vonnis over Dumas' werk werd uitgesproken om zijn protestantsche tendenz. De auctores probati (bevoegden) meenen dat een groot deel van zijne romans thans kunnen worden uitgezonderd. Naar mijn bescheiden meening gaan sommigen daarin wel wat ver en worden lange reeksen titels genoemd van boeken, die niet onder het verbod zouden vallen. Men vergete echter niet dat Dumas meer dan 250 romans en een massa tooneelstukken heeft geschreven en dan behoeft men zich niet te verwonderen dat onder zooveel nogal wat bruikbaars schuilt.

Wij noemen als wel ernstig voorbehouden maar niet veroordeeld:

De drie Musketiers — Twintig Jaren later, vervolg op de Musketiers - Tien Jaren later of de Graaf de Bragelonne - Joseph Balsamo - Het Halssnoer der Koningin - De twee Dianas — Ascanio (Benvenuto Cellini) — Ange Pitou - San Felice — Koningin Margot ~ De Graaf van Monte CHsto - Jeanne d'Arc (Jehanne la PuceUe) - Histoire de mes Bêtes ~ Le Capitaine Pamphile. Deze drie laatste zijn onschadelijk. Wij weten niet of alle werden vertaald. Wat zijn reisverhalen betreft, zij kunnen door ontwikkelde menschen worden gelezen. Als slechte romans, die wij beschouwen als te vallen onder het Index-verbod, worden door de mééste schrijvers genoemd: Isaac Laquedem - La Salie d'Ar mes - Le Capitaine Paul - Les Crimes

Sluiten