Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

225

dikwijls op zeer fantastische wijze. Te overtuigd verkondigt hij als bewezen wat op zijn hoogst een hypothese kan worden genoemd (dat er beslist meer bewoonde werelden zouden zijn.) Zijn geloof in God is pantheïstisch; een positieven godsdienst neemt hij niet aan, wel zielsverhuizing en spiritisme. In zijn roman Stella is hij zeer sensueel. Het in het Nederl. vertaalde boek De Wonderen des Hemels is bruikbaar en zijn bewering over de bewoonde werelden nemen wij dan maar als eene veronderstelling, die hij gaarne verwezenlijkt zou zien. Met zijn andere werken moeten wij voorzichtiger zijn. Voor leesbibliotheken zijn zij volstrekt af te keuren.

FLAUBERT (Gustave) 1821—1880. Fransch.

Zuiver stilist, fijn waarnemer, grondig psycholoog.

Van hem kan men lezen Drie Verhalen : Een eenvoudige Ziel — De Legende van Sint Juliaan, de Gastvrije — Herodias. Zijn voornaamste werk, inderdaad een kunstwerk, staat met name op den Index; Mevrouw Bovary, het verhaal eener door romanlectuur overprikkelde vrouw, die sensatie zoekt in verboden liefde en ten slotte zich zelf vergiftigt. Ook de cultuurhistorische Carthaagsche roman van episch-romantische verbeelding en fel realistische beschrijving, Salambo, werd met name voroordeeld.

FLEURIOT (Zénaide) 1829—90. Fransch.

Van deze uitmuntende schrijfster, die meer dan 80 boeken heeft nagelaten is in onze taal maar weinig vertaald. Wij vermoeden, omdat zij een ernstige Christin was en dat in haar werk laat blijken. Zij schreef niets wat niet goed is; én hare romans én haar verhalen voor de jeugd kunnen den lezers voor wie zij bedoeld zijn gerust in handen worden gegeven. Wij noemen Mijn laatste Boek — Vlindertje.

FLEURON (Sven). Deensch.

De Roode Bende, over een vossenfamilie. Voor iedereen.

FOCK (Gorch). Duitsch. Schrijver van Hamburger visschersgeschiedenissen, die hij op boeiende en levendige wijze vertelt: De Visch wordt duur Betaald, voor alle volwassenen.

FOGAZARRO (Antonio) 1842—1811. Italiaan.

Had veel succes met zijne romans Daniël Cortis — Tweestrijd —

STANDAARD-CATALOGUS 15

Sluiten