Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

VERTAALDE WERKEN

Anna Hollman, tegen knoeiende reeders en over de mislukte wraak van een zeeman, die na een ramp het geheugen is kwijt geraakt. Geschikt. - De Broeders, verhaalt van een trotsche, eenzelvige familie, die plotseling ontdooit. Wiet kwaad. ~ Perer Afoor, verhaal van een eenvoudigen Holsteinschen soldaat over strijd en leven in de Duitsche koloniën. Geschikt. - Klaas Hinrtch Baas. van een armen dorpsjongen die het brengt tot vermogend handelsman ten koste van de goedheid en menschelijkheid van zijn hart. Ruwe zinnelijkheid. Geen enkel boek van Frenssen werkt verheffend s er loopt altijd iets door dat niet in orde is.

FREYTAG (Gustav) 1816-95. Duitsch.

Hij was docent, werd daarna redacteur van een krant, maar maakte zijn naam door den roman „Soll und Haben" in het Nederlandsch'vertaald onder den titel Defeef en Credit, waarin hij op gemoedelijke wijze een beeld van zijn tijd geeft, waarin hij eerlijk koopmanschap stelt tegenover onredelijke winzucht en daarnaast teekent den ondergang van een adellijke familie, die geen arbeid kent en alleen genot zoekt. Het is een mooi en goed boek. _ Her verloren Handschrift, van een geleerde, die met zooveel hartstocht op zoek is naar een oud handschrift, dat hij zijne vrouw vergeet en bijna verliest. Voor volwassenen.De Kroonprins en de Duitsche Keizerskroon, dat in zijn tijd veel stof opjoeg, zijn schetsen en herinneringen uit den oorlog van 70, waaruit men het onafhankelijk oordeel des schrijvers leert kennen.

PROEST (Frank). Engelsch.

De geheimzinnige Verdwijning van Robert Grell. Een gewone detective-roman met de blijde uitkomst dat een gewaande doode springlevend blijkt te zijn.

FULLERTON (Georgina) 1812-85. Engelsch.

Dochter van Graaf Granville, bekeerde in 1846 tot het catholicisme en schreef onder den naam Constance Schrwood, een belangrijke autobrographie. Al haar boeken kan men iedereen in handen geven.

Enkele zijn vertaald: Ongelooflijk en toch Waar - Marie de la Providence.

FUNCK-BRENTANO (Frantz). Fransch.

Her Halssnoerproces. De Geschiedenis der oplichterij van voorname juweliers, waarin ook Marie Antoinette onschuldig betrokken werd. Schrijver bewijst zonneklaar dat zij er part noch deel aan had. Wegens de aanwezigheid van den lichtzinnigen kardinaal de Rohan, van de hoofdoplichtster en de strafoefening van deze, is het geen boek voor Jan en Alleman.

GALSWORTHY (Johan) 1867. Engelsch.

Een tegenwoordig zeer gevierd roman- en tooneelschrijver.

Sluiten