Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

241

Mejuffrouw Cressy, liefdesgeschiedenis van een onderwijzer in de mijnstreek — Een Kind der Prairiën — De Drie Kameraden. Voor volwassenen. In bijna al zijne boeken beschrijft Harte het leven in de mijnstreek, of in het mijnwerkerskamp. Er wordt dus frisch gevochten en de toestanden, die hij te beschrijven heeft zijn niet altijd wat wij beschaafd noemen. Maar toch zijn het prettige en behoorlijke boeken, die graag gelezen en gelezen mogen worden.

HAUFF (Wilhelm) 1802—1827. Duitsch.

Deze jong gestorven schrijver, wiens talent nog niet ten volle ontwikkeld was, heeft zich voor goed een plaats weten te veroveren in de letterkunst door zijn schoon verteltalent: Sprookjes. In zijn roman Lichtenstein, een zoogenaamd historische roman in den geest van Walter Scott, behandelt hij eene periode uit den hervormingstijd. Het is een goed en boeiend boek. Ook zijne Novellen zijn smaakvol.

HAUPTMANN (Gerhardt) 1863. Oostenrijk.

Legde zich toe op de beeldhouwkunst, studeerde aan de universiteit natuurwetenschap, wijdde zich aan het landbouwbedrijf en begon toen voor het tooneel te werken. Hij is, en was dat vooral in zijn eerste periode, van de naturalistische school. Zijn tendenz is socialistisch. Wij noemen den vertaalden roman: De Ketter van Saona, een afgevallen priester tracht zijn gedrag goed te praten. Afgekeurd.

HAUSCHNER (Augusta). Duitsch.

Een beetje blauwkous, met een naturalistischen kijk op het leven, die aan velerlei problemen heeft gekrabd. Kunst bevat meer valsche moraal dan kunst. Het is een verkeerd boek.

HAWTHORNE (Nathaniel) 1804-1864. Amerika.

Een zonderüng en een dweper, maar in zijn tijd een der meest gevierde novellisten. Men leest hem tegenwoordig niet veel meer. doch zijn beste, maar uitermate tragisch en somber verhaal, vindt men nog overal.

De Scharlaken Letter, speelt onder het schrikbewind der Puriteinen in Amerika. Hester, een gehuwde vrouw die een zedelijken misstap heeft begaan, wordt gebrandmerkt en met haar kind in de armen aan den schandpaal gebonden. Haar man blijft vol haat. Voor volwassenen. STANDAARD-CATALOGUS 16

Sluiten