Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268

VERTAALDE WERKEN

™a™ ??.!*apitt'1 ;oo'komt ** ^ boek voor jonge lezers ongeschikt maakt. - De Muiterij op de Elsinore, een weinig voorbehouden. _ Een Dochter van de Sneeuwvelden, wat sterk erotisch. Genoemde boeken, als men rekening houdt met zich zelf en de bijgevoegde aanmerkingen, kunnen door volwassen lezers worden gekozen. Maar Het Dwangbuis, theosofische wijsheid. - De „ VLTf^T^ pr°Pa9anda- - V«* Adams tijd. waarin de schrijver

een onverkwikkelijk leertje der menschelijke ontwikkeling uit de apen debiteert, zijn alle drie af te keuren.

LONG (William). Amerika.

Schreef vele boeken, die zeer geliefd zijn. over het leven en

streven der dieren. Men heeft wel eens gezegd dat hij zijn

dieren te „wijs" voorstelt, soms alsof zij met reden en verstand

zijn begaafd. In een zijner werken heeft Long verklaard dat hij

wel degelijk het verschil tusschen rede en instinct aanvaardt.

Wij vinden-op zijn boeken geen aanmerking te maken:

DferenZe^en in de Wildernis - Langs Dierenpaden in het hooge Noorden -

DP rZ £',7 ^ D,'erenfeDe" - Zonder Geweer op Jacht-

De Grijze Wolf - Op Zwerftocht, enz.

LÖNS (Hermann) 1866—1913. Duitsch. Hij is tien jaren dood en nu komen natuurlijk de vertalingen van zijn boeken los. Waar bij schrijft over het dierenleven is hij frisch en raak; wat te veel en onbarmhartig jagersman echter. Wij hebben reeds Mummelman ~ Op de Bergwei De Kraaienhut. Men houde echter in het oog dat in de laatste jaren, van 1908 ongeveer af, Löns zijn geloof kwijt was en de menschen. de boeren, die hij teekende alleen wezens waren van grove instincten.

LOPEZ (Sabatino). Italiaansch. Van hem zijn bekend: De Derde Man - De afschuwelijke terrante en Césarine, twee onzedelijke boeken, die in de kachel moeten.

LOTI (Pierre) 1850-1923. Fransch.

Onder dezen naam school de marine-officier Juli en Viaud, zoon van een predikant. Zijn droomerige manier van schrijven' werkt narcotisch, zinbedwelmend. Men begrijpt hoe gevaarlijk zijn absoluut verkeerde leerstellingen worden, in zulk een vorm

Sluiten