Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

273

een boek, dat het lezen- overwaard is. Dat eigenlijk ieder ontwikkeld mensch gelezen moest hebben.

MARDIGANNAN (Aurora). Armenisch.

Verkochte Zielen, een treurig verhaal uit het Armenisch bloedbad. Wij nemen gaarne aan dat het boek is geschreven met de beste bedoelingen, om de beschaafde wereld op te zetten tegen de beestachtige vervolgers. Maar het boek staat niet alleen vol van de ontzettendste wreedheden maar ook van wulpsche en walgelijke orgieën, die de lezing maar voor heel weinigen bruikbaar maakt, die een gegronde reden hebben.

MARGIT (Patrick). Engelsch. De Rattenkail, een slaapstee voor zwervende vrouwen. Pornografisch mag men dit wreede, realistische boek niet noemen, maar het is afstootende lectuur. Bovendien is het onwaar van uit godsdienstig oogpunt beschouwd.

MARGUERITTE (Paul) 1860—1918. Fransch.

MARGUERITTE (Victor) 1867.

De eerste was aanvankelijk een fel naturalistisch schrijver, maar brak in 1887 met Zola. De boeken, die hij na dien tijd schreef, zijn er niet minder slecht op geworden, al is het dan in een anderen vorm. Hij is een voorvechter der gemakkelijke echtscheiding en in zijne beschrijvingen van liefde en huwelijksleven sterk gepeperd. Geen enkel zijner werken verdient eenige aanbeveling. Als voorbehouden lectuur teekenen wij aan: La Flamme — Ma Grande — Arne d Enfant — La Toucmente. Victor schreef in denzelfden geest als zijn broer en met dezelfde paganistische strekkingen. Voorbehouden Het Koningskind, geschiedkundige roman uit de dagen van het Schrikbewind. — De Vrijgezellin, is een pornagrafisch boek. Na zich te hebben losgemaakt van de medewerking van zijn broer, begon Victor al dadelijk met het schandaalwerk: Prostituee.

Samen schreven zij tal van boeken, waarvan Poum en Zette een onverdiende vermaardheid verkregen. Verheden respectievelijk over een kleinen jongen en een meisje. Geen opbeurende lectuur.

MARGUÉRITE d* Angoulème. Fransch.

De Heptameron of de Vertellingen van de Koningin van Navarra. Toegeschreven aan deze koningin, dochter van Hendrik II van Frankrijk en Catharina STANDAARD-CATALOGUS 18

Sluiten