Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

VERTAALDE WERKEN

de Diepte eener Wereldstad — De Vergiffenis van den Monnik — De Weg naar den Afgrond — De Dochter van den Marskramer, 't Is alles goede, oprecht katholieke volks- en jeugdlectuur.

NEERA (1853). Italiaansch.

Schuilnaam van Anna Zuccari. Zij schreef o. a.:

Eene Eenzame. Dit blijft het door een vrome tante opgevoed en een weinig hysterisch aangelegde meisje, tot de ware Jacob verschijnt. Het is zeker niet geschikt voor jonge meisjes. — Elvira, vraagt geen voorbehoud.

NEGRI (Ada) 1870. Italiaansch.

Vóór haar huwelijk onderwijzeres. Zij is eene gloedvolle, gepassioneerde dichteres. Hartstochtelijk in haar wild-socialistische aanklachten (Fatalita — en — Tempeste). Milder in Moederschap (Maternitaj waarin zij moedervreugde en lijden schildert. Dit laatste boek is voor de meest volwassenen bruikbare lectuur.

NESBIT (Emma). Engelsch.

Onder dezen naam schreef Mrs. HubertBland geschikte boeken voor jongens en meisjes.

Een ondernemend Zestal — Nieuwe Avonturen van het Zestal — Spoorwegkinderen — Goede Voornemens, enz.

NESMY (Jean) 1876. Fransch.

Henry Surchamp schreef onder dezen schuilnaam romans in den geest van René Bazin. Al zijn boeken zijn goed. Het Licht van het Huis, is het geloof, dat in het huisgezin moet heerschen.

NEWMAN (John Henry) 1801—90. Engelsch.

Hij was de zoon van een Engelsch bankier, wiens oorspronkelijke familie uit Holland kwam. Zijn moeder (Fondrinier) was van Fransche en Hugenootsche afkomst. In 1845 ging hij over tot de katholieke kerk.

Zijn groote, wetenschappelijke werken moeten wij hier onvermeld laten om alleen te wijzen op:

Callista, de geschiedenis eener martelares in Afrika uit de derde eeuw. Een prachtig verhaal. — De Droom van Gerontius, het visioen eens stervenden ■van het Ongeziene. — Afgedwaald en Bekeerd, waarin uitvoerig de Anglikaansche dwalingen worden besproken, zoodat waarschijnlijk alleen ontwikkelden adit boek kunnen smaken.

Sluiten