Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN"

295

zijn. Romain is een ongeloovige; hij aanbidt het leven (met een hoofdletter). Behalve onjuiste ethische en religieuse begrippen, vindt men in deze boeken zeer hartstochtelijke erotische scènes. Het is geen verboden boek, maar het is ook geen goed boek. Alleen rijpere lezers kunnen het wellicht verwerken. Mahatma Gandhi, een onbekookte verheerlijking van den indischen volksleider. — Klaas Breugnon, is een soort Pallieter van nog grooter brooddronkenheid en schaamteloozer paganisme. Hij scheldt op kerk en geestelijkheid en spot met vroomheid en kuischheid. Het is een slecht boek.

RÖNNE (Jorgen Falk). Deensch.

Voor grootere lezers zijn de boeken van Rönne met hun gezonden werkelijkheidszin, hun vriendelijk idealisme en humor bij levensernst, mee van de mooiste boeken der laatste jaren. Voor kinderen schrijft hij niet, omdat hij spreekt over dingen, waarmede kinderen nog niets noodig hebben.

Met Kerstmis naar Huis, eenige vrienden studenten die thuis hun grapjes uit' halen en waarvan er een of twee verloofd raken. — En de Noordzee broischt, van een predikant, die optreedt (in vroegere eeuw) op een der Faroër eiland en daar heerscht als een veroveraar. Bij den dood zijner lieve vrouw komt hij tot inkeer. — De Roode Rozen pan het Geluk, een boek van arbeid en levensmoed, van strijd tegen het eigen zelf en overwinning. — Het Geluksland, een statisch juffertje wordt de vrouw van een predikant, die vreesde dat zij hem daar wellicht in zijn arbeid zou hinderen. Maar door haar levenslust, en later als het verdriet komt, door haar moed, doet zij meer voor de menschen dan hij. Geen van deze boeken is voor de jongeren, behalve het eerst genoemde, dunkt mij. ■

ROSE (Felicitas). Duitsch.

De Eiks pon Eichen, er wordt sub rosa nogal misbruik gemaakt van de liefde. Realistisch is het boek niet; voor jonge meisjes niet in den haak; voor ouderen te flauw. — Heideliefde, onwaarschijnlijk en erg sentimenteel, maar toch ook vol poëzie. Het beste dat zij heeft geschreven. (In het Duitsch „Heideschulmeister Uwe Karsten").

ROSEGGER (Peter) 1843. Oostenrijk.

Zoon van goed katholieke boeren. Bij een kleermaker werd hij in de leer gedaan, maar hij werd getrokken door een onweer, staanbare macht naar de boeken. Zelfs schreef hij ook voor zich zijn gedachten op. en toen hij deze geschriften aan een journalist zond, werd zijn talent ontdekt. Men stelde hem in de gelegen-

Sluiten